วิธีซ่อมแซมรอยรอยรั่วห่วงยาง ด้วยกาวซิลิโคน

 

ห่วงยางยักษ์ DONUT

บทที่ 7ยุทธศาสตร์ทำไมแผนการนจีป้ไต้ผลการบำบัดรักษาโรคมะเร็งส่วนใหญ่เพียงแต่ทำกับผลลัพธ์ที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่ผู้ป่วย ไม่ได้ทำกับสาเหตุที่ชักนำไปสู่การเติบโตของเนื้องอกอย่างผิดปกติ ในบทนื้ ผมจะแสดงให้เห็นถึงวิธีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ทำให้มะเร็งงอกลามออกไป วิธีการนี้ ก็คือการหนุนกลไกที่ปกป้องเราจากมะเร็งซึ่งเรามีติดตัวกันมาแต่เกิดอยู่แล้ว ตังที่ได้กล่าวแล้วว่า กลไกการป้องกันพวกนี้จัดกระบวนตามลำดับความสำคัญ เหมือนกับแนวป้องกันในเกมฟุตบอลล์ ซึ่งพยายามหยุดยั้งตัววิ่งไม่ให้ไปทำประตูได้การหนุนกลไกการป้องกันมะเร็งของร่างกายแนวหน้าของหน่วยคุ้มกันและขัดขวาง คือแนวป้องกันด่านแรกระบบภูมิคุ้มกันเรามีเครือข่ายของปัจจัยการปกป้องคุ้มครองอย่างกว้างขวาง หมุนเวียนอยู่ทั่วร่างกาย ปัจจัยเหล่านี้จะสังหารเชื้อโรคแบคทีเรียไวรัสยีสต์หรือเซลล์มะเร็งขอให้คิดถึงเซลล์ที่เป็นภูมิคุ้มกันจำนวน 20 ล้านล้านเซลล์นี้ว่าเป็นทั้งกระทรวงกลาโหมประจำตัวของคุณ และเป็นบริษัทกำจัดขยะให้คุณด้วยพร้อมๆ กันปัจจุบันนี้ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันในเรื่องทฤษฎีการสำรวจตรวจหามะเร็งของร่างกาย เซลล์ในร่างกายของเราสร้างเซลล์ใหม่ที่เหมือนกับเซลล์เติมอยู่ตลอดวันทุกวัน ด้วยอัตราความเร็วที่ชวนตะลึง  ห่วงยางแฟนซีราคาส่ง กระบวนการเติบโตนี้

มีหลักฐานที่บันทึกไว้ตามหลักวิชาการว่า มนุษย์สามารถเดินได้บนถ่านที่ลุกเป็นไฟโดยที่หนังไม’ไหม้ สามารถเปลี่ยนแปลงอัตราการเต้นของหัวใจได้ระงับความมีชีวิตชีวาเอาไว้ชั่วระยะหนึ่ง รวมทั้งรักษาตัวให้หายจากโรคร้ายไต้เองความจริงทั้งหมดนี้มีท้าทายให้เห็นอยู่ จะเห็นว่า มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีปัญญาและมีจิตวิญญาณ ซึ่งสามารถท้าทายกฎของวิทยาศาสตร์กายภาพหรือกฎทางฟิสิกส์บางประการไต้แน่นอนอย่างไม่มีข้อสงสัยว่า เราเพียงเพิ่งจะเริ่มนำเอาศักยภาพของความคิดจิตใจของมนุษย์ที่มีอยู่ไพศาล ออกมาใช้ คุณจะเรียกมันว่าอะไรก็ไต้จะเรียกว่าศาสนา จิตวิทยา ปรัชญา หรือสิ่งลึกลับพิสูจน์ไม่ไต้หรืออะไรก็ตามแต่หรือจะเรียกตามศัพท์แฟชั่นตามสมัยขณะนี้ก็ได้ คือ ไชโคนืวโรอิมมูโนโลจี(pshychoneuroimmunology) คือภูมิคุ้มกันที่ได้มาจากจิตวิทยาและระบบประสาทมนุษย์ไม่สามารถจะดำเนินชีวิตอยู่ได้ด้วยกฎของวิทยาศาสตร์กายภาพเสมอไปยิ่งคนเราฝักใฝ่กับเรื่องทางจิตวิญญาณมากเท่าไร ก็ยิ่งต้องถูกกำกับด้วยกฎทางหิเสิกส์น้อยลงเท่านั้นชีวิตคือความต่อเนื่องของความยืดหยุ่น นับตั้งแต่เกิดจนตายตอนที่ปฏิสนธิ เราเป็นไข่ที่เหมือนกับวุ้นขนาดจิ๋ว เมื่อแรกเกิด เราก็เป็นเหมือนกับ “ฮูดินิ” ยอดนักวิทยากลที่ดัดตัวเปลี่ยนรูปได้ สามารถบิดร่างทียืดหยุ่นของเราให้ผ่านช่องคลอดแคบ ๆ ออกมาได้ โครงกระดูกของทารกแรกเกิดประกอบด้วยกระลูกอ่อน (cartilage) ที่มืความยืดหยุ่นเป็นส่วนใหญ่  เครื่องเล่นทางน้ำ เมื่อเราโตขึ้น แคลเซี่ยมก็มาจับอยู่ที่ใยกระดูกนี้ เพื่อให้โครงกระลูกแข็งแรง ผู้ใหญ่ที่แก่ตัวลงแล้วบางคน จะเกิดความเปราะขึ้นในร่างกาย อย่างในกรณีที่เป็นโรคข้ออักเสบหรือกระลูกพรุน ส่วนความเปราะทางความคิดจิตใจนั้น ก็ดังในกรณีของคนเจ้าอารมณ์ฉุนเฉียว ที่ไม่สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ความตายเป็นภาวะแข็งตัวในขั้นที่สุด ซึ่งไขมันที่ไม่อิ่มตัวทุกชนิดในร่างกาย เปลี่ยนไปเป็นไขมันอิ่มตัว เหมือนกับนํ้ามันหมู ในขณะที่ความชราวัยเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ ความชราวัยกับโรค ห่วงยางหงส์ราคา ถูกเร่งให้เร็วขึ้นเพราะความแข็งขัดของความคิดจิตใจและร่างกาย การจะหลีกเลี่ยงโรคและชะลอความชราวัยให้ช้าลง ต้องคงความยืดหยุ่นในร่างกายเอาไว้ ด้วยการออกกำลังกายและยืดเส้นยืดสายเสมอๆ ส่วนในเรื่องความคิดจิตใจนั้น ก็ด้วยการเปิดรับความคิดใหม่ๆ และมีความอดกลั้นต่อผู้คนยิ่งคุณมีความสบายดีมากเท่าไร ก็ยิ่งจะมีความป่วยไข้น้อยลงเท่านั้นโรคคือการไม,มีความสบายซึ่งก็เหมือนกับที่ความมืดคือการขาดแสงสว่างความสบายดีคือภาวะที่ร่างกาย ความคิดและจิตวิญญาณ ทำงานได้ดี คนที่สบายดีอาจจะมืความสบายดี 90% และความป่วยไข้ 10% คนป่วยอาจจะมืความสบายดีลัก10% และความป่วย 90% ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ไม่สามารถจะสบายดี นละป่วยด้วยในขณะเดียวกัน ดังนั้น ความป่วยที่กำลังจะหายป่วย ก็เป็นเรื่องของการแทนที่มันด้วยความสบายดี สไตล์การดำเนินชีวิตที่ไม่ถูกอนามัยอย่างเดียวกันนี้ อาจก่อให้เกิดโรคหัวใจกับคน 30% อีก 25% เป็นมะเร็ง ข้ออักเสบ10% และป่วยทางจิตอีก 5%

ดร.ชาร์ลส์ ฟาร์ (Charles Farr) กล่าวว่า ขั้นตอนที่สำคัญมากที่นำไปสู่การขจัดความป่วยไข้นั้น ก็เพียงแต่ปล่อยไห้ความสบายดีซึมแทรกเข้าไปในร่างกายและจิตใจต่อไปจะมีกฎมากกว่านี้โภชนาการกำลังอยู่ในขั้นเริ่มด้น กฎข้างต้นนั้น ใช้กับมนุษย์ได้ทุกคนแต่ก็แน่,นอน’ว่า ต่อไปจะต้องมีกฎมากกว่านี้ ห่วงยางฟลามิงโก้  เนื่องจากเราเพิ่งจะเริ่มต้นทำความเข้าใจกับความยิ่งใหญ่โอฬารของร่างกายและความคิดจิตใจของมนุษย์จากแฟ้มประวัติคนไข้บิลลี ชู เลิฟเลส หญิง อายุ 56 ปีฉันเข้ารับการรักษาดัวที่ศูนย์บำบัดมะเร็งทัลซาเมื่อเดือนตุลาคมปี 1992 ได้รับการวินิจฉัยโรคว่าเป็นมะเร็งที่เต้านมขั้นที่ 4 โดยมีนํ้าขังในปอด ฉันอยู่ในสภาพขาดอาหารอย่างที่สุด โอกาสที่จะรอดไม่ดีนักเนื่องจากการกินเป็นเรื่องลำบากมาก ฉันจึงต้องได้รับอาหารทางเส้นเลือดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกับรับประทานวิตามินควบไปด้วย หลังจากนั้น3 สัปดาห์ ฉันก็มีอาการดืฃึ้นมากพอจะกลับบ้านได้ ตลอดสามเดือนกัดจากนั้น ฉันได้รับการบำบัดด้วยการรับอาหารทางเส้นเลือดอย่างต่อเนื่องถึงตอนนั้น นํ้าหนักของฉันเพิ่มขึ้นถึงระดับที่ยอมรับได้ จึงหยุดรับอาหารทางเส้นเลือด เวลาผ่านไปอีก 5 เดือน นํ้าหนักของฉันยังคงที่ฉันกินผักและผลไม้สดมาก รับประทานอาหารเหลวที่มีโปรตีนสูง และรับประทานวิตามิน แร่ธาตุและเอ็นไซม์ ฉันเข้ารับเคมีและรังสีบำบัดตลอดระยะเวลา 18 เดือนที่ผ่านมา โดยมีผลข้างเคียงน้อยมาก ทั้งนี้ส่วนใหญ่ก็เนื่องมาจากโปรแกรมโภชนาการที่ฉันปฏิป่ติอยู่ ตอนนี้ ฉันรู้สึกสบายมาก

ห่วงยางแฟนซี

Advertisements

มิตรภาพ ความทรงจำดีๆ นอกเหนือความสนุก ห่วงยางแฟนซี Fitnessbarbar ตอนที่ 1

 

09ห่วงยาง

ความเงียบเข้าครอบงำอยู่อึดใจหนึ่ง แล้วอาจารย์นกฮูกก็กระซิบคำพูดเหล่านี้ “การใช้ชีวิตอย่างมีความหมายต้องอาลัยความตั้งใจของเจ้าเป็นตัวตั้ง ไม่ใช่ขาของเจ้า”ปังใคร่ครวญคำพูดนั้นอยู่อึดใจหนึ่ง ชื่นชมของเฉลียวฉลาดของอาจารย์นกฮูก เขาช่างโชคดีเสียนี่กระไร ที่ได้บังเอิญมาพบครูที่มีความสามารถขนาดนี้ ปังตระหนักดีว่าเขาต้องไม่ทำให้ท่านผิดหวังด้วยความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปียมอีกครั้งหนึ่ง ปังตั้งสมาธิอีกหนสามารถบังลับตัวเองให้ยืนตรงได้ หัวตั้งตรง สูดหายใจเข้าปอดเต็มที่และพยายามเดินก้าวไปข้างหน้าด้วยความตั้งใจทั้งหมดที่เขามีแต่แล้วก็ล้มอึกยากนะล้มเหลวโดยสิ้นเซิง  แย่จัง“จะช่วยแนะผมอีกหน่อยได้มั้ยครับ”“ล้มเจ็ดครั้ง ลุกขึ้นแปดครั้ง” อาจารย์นกฮูกแนะ“ทั้งใจและจิตเป็นหนึ่งเดียว”“ใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย เป็นขั้นเป็นตอน ทีละก้าว แต่ละก้าวที่เดินไปข้างหน้า จะทำให้เจ้าเข้าใกล้ความยิ่งใหญ่ที่แฝงอยู่ในตัวทุกครั้งไป” ห่วงยางแฟนซีสำเพ็ง

“ยอมรับสิ่งนี้ แล้วเจ้าก็จะเดินก้าวแรกได้” มาตรฐานอุตสาหกรรม ด้วยความมุ่งมั่น ปิงทำตามคำสอนของอาจารย์นกฮูก พยายามครั้งแล้วครั้งเล่า จนในที่สุด เจ้าแห่งชะตาก็ยิ้มให้เขา และในทันใดนั้นปิงก็พบว่าตัวเองเดินได้ ด้วยฃาที่สุดแสนมหัศจรรย์’ที่ก้าว1ไปข้างหน้าตามมาด้วยก้าวที่สอง ก้าวที่สาม ก้าวที่สี่ และอีกสองสามก้าว การทรงตัวของเขามั่นคงขึ้นปิงไม่เคยเมาก่อนว่าความสามารถที่เขาเพิ่งค้นพบมาจากไหน แต่ณ ที่นี้ ขาข้างหนึ่งของเขากำลังก้าวไปข้างหน้า ก้าวไปราวกับไม่ใช่ของใหม่กระทั้งอาจารย์นกฮูกเองก็อดตื่นตาตื่นใจไปกับภาพตรงหน้าไม่ได้ภาพของกบที่เพียรจนยืนตัวตรงได้ แต่นั้นไม่ใช่ประเด็นประเด็นอยู่ที่ว่าปิงมีความกล้าหาญพอที่จะเสี่ยง ล้มเหลว แล้วก็พยายามอีก แพยางเป่าลมนอนได้ จนประสบความสำเร็จในที่สุด ปิงเดินได้จริงๆ แต่ข้อเท็จจริงที่สุดพิลึกก็คือ ความเชื่อในตัวเองที่ทำให้เขาล่องลอยอยู่เหนือผิวดินได้“ดูสิครับ”อาจารย์นกฮูกมองปิงด้วยสายตาที่สงบ “เจ้าเอาชนะความสงสัยด้วยการทิ้งความสงสัยไว้เบื้องหลัง บัดนี้ความสงสัยไม่อาจเกาะกินจิตใจของเจ้าได้อีกต่อไป“จงอย่าลืมว่าความเชื่อมั่นในตัวเองจะต้องเป็นส่วนหนึ่งในการกระทำและความคิดทุกอย่างของเจ้า ซึ่งจะช่วยให้เจ้ายืนหยัดต่อสักับความเพลี่ยงพลํ้าและความพ่ายแพ้,ทั้งปวง“แต่ก็จงตระหนักไว้เช่นกันว่า  ห่วงยางเล่นน้ำฟลามิงโก้ ไม่ว่าเจ้าจะมีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ต่อพรสวรรค์และทักษะของตัวเองขนาดไหน เจ้าก็ยังจะท่องไปในโลกนี้โดยไร้จุดหมาย หากเจ้าขาดวิสัยทัศน์ที่แท้จริง”

“อืมมมม…น่าสนใจครับ” ปิงยักไหล่ “แต่บางที ถ้าดวงจันทร์สว่างกว่านี้อีกสักนิด ผมก็อาจจะเห็นความจริงได้ดีขึ้น”อาจารย์นกฮูกได้แต่ส่ายหัว “วิสัยทัศน์ของเจ้าคือ สติปัญญาในระดับที่สูงขึ้น และสติปัญญาในระดับที่สูงขึ้นนี้เองที่จะทำให้ทางเดินของเจ้าไร้อุปสรรค“เราขอบอกเจ้าอีกครั้งว่าให้ใช้เวลาปลุกจิตใจ หัวใจ และวิญญาณให้ตื่นตามเสียงสะท้อนของชะตากรรมแห่งชีวิตของเจ้า จงเงี่ยหูฟังความเงียบระหว่างเสียงต่างๆ เพราะความเงียบเป็นเสียงสวรรค์แห่งวิญญาณ”“เจ้าต้องเดินทางสองครั้งเสมอเพื่อหาหนทางนั้นให้พบ การเดิน ปีบ ทนนัปิย่IIIฝีระมหัฅปิรรย์ทางครั้งแรกเป็นการปลดเปลื้องตัวเองให้หลุดพ้น จากนั้นจึงค้นหาตัวเองให้พบในการเดินทางครั้งที่สอง“ที่ต้องพูด ก็พูดหมดแล้ว”“เจ้าจะไม่พบอะไรที่อปูนอกจิตใจแห่งตน แต่เจ้าต้องมองย้อนกลับเข้าไปข้างในก่อน จึงจะก้าวเดินไปข้างหน้าตามวิถีแห่งการเดินทางนั้นได้”ปิงยิ้มก’ว้าง เขาคิดว่าเขาเข้าใจคำพูดของอาจารย์นกถูก

“ผมไม่ว่าอะไรหรอกครับ ถ้าจะต้องใช้เวลาลักสองสามนาทีเพื่อหาคำตอบให้กับตัวเอง”สายตาของอาจารย์นกถูกเหม่อมองไปอยู่บนท้องฟ้าก่อนจะถอนใจเฮือกใหญ่ ห่วงยางแฟนซีซื้อที่ไหน  จากนั้นจึงบินขึ้นไปเกาะกิ่งไม้อีกกิ่งหนึ่ง แล้วขยับตัวให้อยู่ในท่าสบาย แสงแรกของวันใหม่เริ่มปรากฏบนขอบฟ้าแล้วกระนั้นอาจารย์’นกสูกก็ยังเป็นผู้ที่มอง’โลก’ในแง่ดีตลอดกาล และคิดว่านี่เป็นบทเรียนที่ปิงคงจะไม่ต้องใช้เวลาเรียนนานนัก บางทีอาจจะแค่สองสามเดือนก็น่าจะพอ แต่ก็อีกนั่นแหละ ปิงอาจจะต้องการเวลามากกว่านั้น

 

ห่วงยางเป่าลมสำเร็จรูป

เสียงในน้ำ ที่มีผลกระทบต่อเด็ก

เสียงแหบจากใช้เสียงผิดวิธี-01

เสียงปริศนา
ถ้าจะว่าไปแล้ว เส้นทางจากอำเภอนครไทยไปจนถึงถึงอำเภอชาติตระการ ล้งหวัดพิษณุโลกนั้น ถือว่าเป็นเส้นทางสายที่โหดพอสมควรเนื่องจากตลอดระยะทางของเล้นทางสายนี้ จะถูกตัดผ่านและลัดเลาะไปตามยอดเขาสูงต่างๆ ตังนั้นผู้ที่ลัญจรจะใช้เวลาในการเดินทางผ่านถนนสายนี้ไปไมตากว่า 2 ชั่วโมงโดยสภาพทั่วไปของถนนที่ลัดเลาะไปตามแนวเขาสูงสลับซับซ้อน มักจะมีความลื่นอยู่เกือบทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นหน้าแล้ง หน้าฝน หรือหน้าหนาวและหน้าหนาวนี่แหละ ที่มักจะก่อปัญหากับผู้เดินทางเสมอๆเนื่องจากในฤดูหนาวภูมิประเทศแถบนี้จะมีหมอกลงลัด ความชื้นในอากาศมีมาก ส่งผลให้ถนนลื่น ผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะมักจะไม่สามารถควบคุมยานพานหะได้ดีเท่าที่ควร และสิ่งที่ตามมาก็คือจะเกิดอุป้ติเหตุขึ้นบริเวณ สระน้ำเป่าลมมือสอง เล้นทางสายนี้บ่อยครั้ง มีตั้งแต่บาดเจ็บไปจนถึงเสียชีวิตเลยก็มีมีคนรู้จักมักคุ้นคนหนึ่งซึ่งเป็นคนในพื้นที่เล่าให้ฟังว่า เมื่ประมาณ30 กว่าปีก่อนโน้น ได้มีคณะลิเกเร่คณะหนึ่งเดินทางมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์จุดประสงค์การเดินทางของคณะลิเกเร่คณะนี้ก็เพื่อเปิดวิกทำการแสดงยังจังหวัดต่างๆ ในเขตภาคเหนือตอนล่างทั้งหมดครั้นเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงจังหวัดพิษณุโลก พวกเขาก็ได้รับการติดต่อ ของเล่นเด็ก จากคนที่อำเภอชาติตระการว่า ให้เข้าไปเปิดวิกทำการแสดงที่นั่นเพราะทางตำบลมีการจัดงานประจำปีขึ้นรู้ทั้งรู้ว่าการเดินทางไปอำ๓อชาติตระการนั้น หนทางแสนจะลำบากยากเข็ญ แต่พวกเขาก็ต้องดั้นด้นไปให้ได้เพื่อปากท้องของตนเองและครอบครัว เพราะหากมัวแต่กลัวสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นwaterมันก็พานพากันอดตายเท่านั้นเอง

ในงานคืนที่พวกเขาไปเปิดวิก ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรคนถึงมาเที่ยวงานน้อยจนน่าใจหาย คณะลิเกเร่เก็บค่าผ่านประตูได้ไม่ถึง 1 พันบาท เมื่อเป็นเช่นนี้พวกเขาเลยหารือกันว่าจะเปิดวิกที่นึ่ต่อ หรือจะย้ายไปเล่นที่อื่นดีหลายคนในคณะลงความเห็นว่าหากยังเสี่ยงอยูทั้นี่ต่อ ถ้าพรุ่งนี้เป็น
เหมือนคืนนี้คงไม สระน้ำเด็กทรงสูง,คุ้ม เพราะไหนจะค่าเช่าที่ ไหนจะค่ากินอยู่หลับนอน ไหนจะต้องล่งเงินค่าผ่อนเครองอุปกรณ์การแสดง ทุกคนเลยลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าควรจะย้ายวิกไปเปิดแสดงต่อที่อื่น…ทันทีที่ตัดสินใจได้ พวกเขาก็เดินทางออกจากอำเภอชาติตระการในคืนนั้น แบบไม่ต้องรอให้ถึงเช้าของวันใหม่ แม้ว่าการเริ่มออกเดินทางของพวกเขาจะเป็นเวลาเกือบตี 2 แล้วก็ตามเล้นทางสายอำ๓อชาติตระการจนถึงอำ๓อนครไทยซึ่งปกติจะมีหมอกลงจัดอยู่แล้ว ยิงเป็นเวลากลางคืนอีกด้วย  สระน้ำเด็กขอบตั้ง ถนนสายตังกล่าวจึงเต็มไปด้วยหมอกและถนนก็ลื่นขึ้นเป็นทวีคูณ จนทำให้ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นคนขับรถต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว

 

สระน้ำเด็ก

บทาสรุปของของสภาวะจิตใจของมนุษย์

196

กล่าวโดยสรุป ผู้ที่พลิกสภาวะจิตเข้ามาสู่สภาวะทั้งสอง สระน้ำเป่าลมขอบตั้ง จะเป็นความคิดที่มีแต่คุณอย่างเดียวสัณณาสิบทเป็นมรรค ความจำที่ควรมีไว้เพื่อทำให้จิตพัฒนาไปสู่ความกระจ่างแเจ้งแห่งปรมัตกสัจจะความจำ (สัญญา) ทั้งสิบชนิดนี้ ถ้าไข้ให้ถูกจังหวะถูกเหตุการณ์ จะมีคุณอย่างเดียวดังต่อไปนี้
๑. อนิจจส้ญญา กำหนดความไมเที่ยงแห่งสังขารทั้งปวงประกอบการพิจารณา ในขณะที่จิตเริ่มสงบรำงับจากนิวรณ์ เซ่น ความจริงที่ว่า สรรพสิ่งทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของคน สัตว์ เครื่อง
ใซไม้สอย เครื่องอุปโภค เครื่องบริโภคทุกชนิด tobacco จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แม้จะมีการปกป้องรักษา แต่ก็ยืดอายุไปไต้เท่านั้นวันหนึ่งๆ แต่ละคนต้องเสียเวลาอย่างยาวนาน เพื่อปกป้องสรรพสิ่งจากอนิจจัง จงมองให้เห็นจริงนำความจริงที่ว่า เพราะคุ้นเคยกับอนิจจัง ทำให้จิตของมนุษย์เกิดความเบื่อๆ อยากๆ จึงชอบผัสสะรสใหม่ๆ เซ่น ชอบการเปลี่ยนรสอาหาร เปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยว เปลี่ยนการสมาคม สระน้ำเป่าลมสี่เหลี่ยม เข้าสังคมชุดใหม่แรกเริ่มจะเกิดความสุขใจ แต่ไม่นานกิเคยชิน เบื่ออีก เพราะไม่เข้าใจว่าความเบื่อและความอยากอยู่ภายใต้กฎแห่งอนิจจังควาบคิด

๒. อนัตตส้ญญา กำหนดหมายความเป็นอนัตตาแห่งธรรมทั้งปวงอนัตตาเป็นกฎที่เฉียบขาด และให้ผลบีบบังคับยิงกว่าอนิจจังอนัตตาควบคุมแม้แต่วิสังขาร ไม่ให้อยู่ในอำนาจของใครทั้งสิ้น อนัตตควบคุมมัชฌิมาปฏิปทาของทุกสิ่งทุกอย่าง เช่น รูปร่างสัณฐานของคนพืช สัตว์ จะเติบโตได้แค่นี้ สระน้ำเด็กราคาถูก ถึงจะมีอาหารดีแค่ใด ก็จะสูงได้แค่นั้น แม้จะมีอาหารให้มากเท่าใด ก็จะรับประทานไปได้เท่านั้น มากเท่าที่อนัตตากำหนดให้ ถ้าหากใครผืเนหลักอนัตตาก็จะไม่อาจดำรงสังขารพืชที่ถูกบำรุงอย่างดี ให้แสงสว่างทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อเร่งการสังเคราะห์แสง มักจะอ่อนแอ และตายเร็วเพราะถูกโรครบกวนสัตว์ที่ถูกเลี้ยง สระน้ำเด็กสูบลม และถูกหลอกให้กินอาหารทั้งกลางวันและกลางคืน โดยจุดไฟให้สว่างความจริงที่ได้คือ มันโตเร็วเพราะออกกำสังกายก็ไม่ได้ เนื่องจากอัดไว้แน่นกรง แต่ทว่า มันก็แทรกอาการประหลาดๆของโรคไว้ด้วย ถ้าได้ทำการทดลองไปมากๆ จึงจะรู้ แต่ที่มันหมดโอกาสแสดงโรคประหลาด เพราะถูกนำมาเป็นอาหารของมนุษย์เสียก่อนมนุษย์ทุกคน พึงมองให้เห็นความเฉียบขาดของอนัตตา ไม่ควรถือดีถ้บกฎแห่งความจริงนี้ เป็นกฎที่เฉียบขาด ให้ความยุติธรรมแก่ชีวิตถ้วนหน้า

สระน้ำเด็ก

ก่อนที่จะดำน้ำ เราควรฝึกร่างกายให้พร้อม จะได้ไม่เกิดอาการ “น็อคน้ำ”

ข้าพเจ้ายังอยากรู้ว่า มีผู้อ่านสักคนไหมที่ตอบว่า “ชีวิตคือเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย” เพราะความเกิด แก่ .เจ็บ ตายก็เป็นสากล ทุกคนเชื่อตรงกันทั้งโลกโลกาภิวัตน์”สระน้ำเด็กสูบลมเป็นศัพท์บ้ญญ้ตที่แสดงถึงอิทธิพลของวิทยาศาสตร์ต่อความเชื่อของคนในโลก และดูจะเป็นความเชื่อที่ยิ่งใหญ่กว่าความเชื่อของศาสนา เพราะถ้าหากเกิดความข้ดแย้งระหว่างคน เซ่น อาจจะเป็นความขัดแย้งระหว่างคนสองคน เซ่น สามีภรรยา พ่อ ลูก เป็นต้น คดีของความขัดแย้งม้กลงเอยด้วยการใช้ข้อมูลของวิทยาศาสตร์ยุติคดี ตัวอย่าง เซ่น ญาติที่ต้องการรับศพผู้ที่เสียชีวิตโดยคลื่นยักษ์สึนามิ สระน้ำยางถ้าหากไม่สามารถนำหลักฐานที่จะใช้ยืนยันด้วยข้อมูลวิทยาศาสตร์ ก็ไม่มีสิฑธิ้รับศพไปบำเพ็ญกุศลญาติจะอ้างว่าจำสีเสื้อผ้า หรือเครื่องประดับของผู้ตายไต้ เซ่นนี้นํ้าหนักการอ้างอิงอ่อนมาก จะหมดโอกาสรับศพเป็นทางการนี่แสดงว่า วิทยาศาสตร์กลายเป็นศาสนาใหม่ของคนในโลกไปแล้วสระว่ายน้ำเด็กเล็กเพราะวิทยาศาสตร์กลายเป็นที่พึ่งทุกกรณี กรณีเกิดปัญหาทางสังคม เซ่น ปัญหาการเมือง การทหาร การปกครอง การตุลาการการจ้ดการทรัพยากร ฯลฯ และ ฯลฯ ล้วนลงเอยด้วยข้อมูลวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องตัดสินทั้งนั้นจะถามท่านต่อไปตังนี้ ท่านรูไหมวิทยาศาสตร์เขาสมมติต่อกันมาอย่างไร ที่ว่าคณิตศาสตร์เป็นฐานของวิทยาศาสตร์ หมายความว่าอย่างไร คำว่า “Pure Science” แปลเป็นไทยว่า “วิทยาศาสตร์บริสุทธี้” กับ ห่วงยางคอเด็ก“Basic Science” แปลเป็นไทยว่า “วิทยาศาสตร์พื้นฐาน” สองคำนี้มีความหมายเหมือนกัน ท่านทราบไหมว่าเขาเริ่มต้นสมมติกัมาอย่างไรถ้าท่านไม่ทราบคำถามเหล่านั้น แล้วพบว่าเชื่อกันทั้งโลก โลกนี้อบกรุ่นด้วยเหตุผลของวิทยาศาสตร์ อย่างนั้นมิแสดงว่า คนในโลกนี้เชื่อตามๆ กัน ไม่ต่างกับเชื่อว่า พระเจ้าสร้างโลก ดอกหรือ?ก็วิทยาศาสตร์ถูกใช้เป็นข้อมูลสุดท้ายในการยุติคดี ทั้งๆ ที่คนในโลกนี้มิรู้ว่า เหตุผลของวิทยาศาสตร์เขาสมมติกันมาอย่างไรด้วยซํ้าไป นี้หรือคือความถูกต้องชอบธรรมลองให้นิยามว่า “ธรรมศาสตร์” คืออะไร พุทธบริษัทชาวไทยคงตอบหลากหลายอีกแน่นอน เพราะ “ธรรม” เป็นคำที’อาจหมายความได้มากแง่มากมุม แต่ ณ ที่นี้ธรรมศาสตร์ หมายถึง ความรู้ที่ใจรู้ “ธรรมคือสิ่งที่ใจรู้” เมื่อใจของเรารู้อะไร นั้นแหละเรียกว่าธรรมศาสตร์”สมมติว่า “รู้ว่า วิทยาศาสตร์เป็นอย่างไร” นี่ก็เข้าข่ายธรรมศาสตร์ ด้งนั้น ธรรมศาสตร์จึงมีนิยามกว้างกว่าวิทยาศาสตร์นิยามของธรรมศาสตร์ก็คือสิ่งที,วิทยาศาสตร์รู้และไม่รู้ แต่ทว่าใจของมนุษย์รู้ เรียกว่า “ธรศาสตร์”บทความนี้ จะให้ท่านวิเคราะห์มิติของหน่วยของสรรพสิ่ง ที่เป็นฐานของคณิตศาสตร์ ปราศจาคณิตศาสตร์ ความรู้วิทยาศาสตร์จะหายวับไปทั้งหมด เสมือนเราเกิดไม่ได้ ถ้าไม่มีมดลูกของแมตั้งครรภ์จนเราคลอดออกมาดูโลกได้บทความนี้ จะเชิญชวนให้ท่านพินิจธรรมศาสตร์ในแง,ของปรม้ตถสัจจะ คือ ความจริงที่ทุกคนรู้ประจักษ์กับใจ และอยู่ที่เดียวกับปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ กล่าวอีกนัยหนึ่ง

 

สระน้ำเป่าลม

การประกอบสระน้ำเด็ก โดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ

ในวาดี นาทรัน ในทะเลทราย๓วายิดในประเทศอียิปต์ ตรงกลาง ของทะเลทรายส์งห่างไกลจากนํ้าและสิงมีชีวิตมีต้นไม้อยู่ต้นหนื่ป๋คีอต้นอาล- มอนด์ ต้นอาลมอนต์ที่ยินต้นอยู่ต้นเดียวในทะเลทรายทีว่างเปล่าและเยีอกเย็น ต้นอาลมอนต์ต้นนี้อยู่ที่นั่นไต้ก็เนึ๋องจากผลของการควบคุมตัวเองไต้นั่นเองในปี ค.ศ. 346 พระชราองค์หนี้งชีอว่าอับบา อามอย อยู่ในทะเลทราย กับลูกดีษย็คนหนี้ง อับบา อามอย พยายามที่’จะสอนลูกสืษย็เกี่ยวกับผลดี ของการควบคุมตัวเองไต้ แต่สอนเท่าไรลูกดีษย็ก็ไม่เข้าใจวินัยที่พระชราผู้ เป็นพระอาจารย็พยายามสอน พระอับบา อามอย จังเอากงต้นอาลมอนต์  สระน้ำเด็กกลางแจ้ง นักไว้บนทราย จากนี้นก็พูดกับลูกดีษย็ที่ชีอว่าจอห์น ห่วงยางคอเด็ก เดอะซอร์ตพระอับบา อามอยบอกจอห์น เดอะซอร์ตว่า “จงตักนี้ารดกิ่งไม้นี้ จนกว่ามันจะออกผล แล้วเธอจะเข้าใจคำสอนของฉันดี,, สระป้าที่อยู่ ใกล้จุดนี้มากที่สุดมีระยะทางหลายไมล์ อากาศในทะเลทรายจะหนาวเย็น มากในตอนกลาปืคิน แต่จอห์น เดอะซอร์ตต้องเดินไปสระนี้าเฟ้อตักนี้าใล่ หม้อนี้าแล้วก็เดีนกลับไปรดกิ่งอาลมอนต้ เขาท่าอย่างนี้ๆกคินต่อเนี้องกันเป็น เวลาสามปี ปรากฏว่าปลายปีที่สามกิ่งไม้เริ่มออกผล เมอกิ่งไม้ออกผล จอห์น เดอะซอร์ตเด็ดเอาผลอาลมอนด์แล้วเดินไปยังวัดที่อยู่ใกล้ ๆ พร้อมทั้งพูดกับ บรรดาพระอน ๆ ว่า “จงดูผลใม้นี้เปีนตัวอย่างของการบังคับตนเอง’,ตอนนี้แม้ว่าตัวคุณจะไม่ได้อยู่ในทะเลทราย แต่ใจของคุณล่ะ อ้างว้าง เหมิอนอยู่’ในทะเลทรายหริอเปล่า คุณตัองเผรญกับความเจ็บป่วย ความ เง๊ยบเหงา ยัญหาครอบครัวเช่นยัญหาทางการเงินที่ทำ’ให้คุณร้สิกเหมิอนอยู่ กลางทะเลทรายหริอเปล่า หากคุณมีทะเลทรายในใจของคุณละก็ขอให้ทราบ ว่าทะเลทรายชนิดนี้สามารถเติบโตแข็งแรงเหมีอนตันอาลมอนด็ในทะเลทราย ที่เจริญเติบโตจนมีผลนั้นเพราะผลของการบังคับควบคุมตนเอง นั้นคีอการ บังคับควบคุมกายและใจข็องคุณเองจงทำเหมีอนจอห์น เดอะซอร์ต ทำอย่างสมรเสมอ และต้องรู้เสมอ ว่าคุณกำลังคิดอะไร จงควบคุมความคิดของคุณให้นิกถีงแต่ความดี และ  สระน้ำเด็กเป่าลม ปฏิเสธที่จะให้ความพ่ายแพ้หริอความคิดที่เป็นทางลบเย้ามาในจิตใจ จงทำ ให้จิตใจของคุณย่มฉรด้วยความคิดที่เต็มไปด้วยความรักที่สดส์น ร่าเริง ที่ สงบและมีความสมดุล หากจิตใจของคุณได้รับการดูแลและซุ่มฉาด้วยความรักสุขภาพ ความร่าเริง โฟม แความสงบและความกลมกลินแล้วคุณก็จะบังคับตัวเอง ได้ และการบังคับตัวเองนั้นจะเบ่งบานและเติบโตเหมีอนกิ่งอาลมอนด์ใน ทะเลทรายที่สามารถออกผลได้

สระน้ำเด็ก

การเช็คระบบลมในห่วงยาง และสระว่ายน้ำเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ตอนที่ 1

18255714103-57489

คุณระมัดระวังในการเลึอกคำพูดหริอไม่ เราลองมาหยุดคุยกันและ ลองมาคิดถีงความสำคัญของคำพูดกันเราทราบดี’ว่าคำพูดมิความสำคัญมากกว่าการเป็นเครื่องหมายหริอ กัญลักษณ์มากมายนัก เพราะคำพูดเปรียบเสมิอนแม่เหล็ก ความคิดต่าง ๆ แสดงออกมาเป็นคำพูด คำพูดมีชีวิตรวาเพราะพลังความคิดที่แสดงในคำพูด นั้น ๆ ห่วงยางคอเด็ก  ดังนั้นการใช้คำพูดที่หมายก๊งความผิดพลาด การปฏิเสธและการทำลาย อย่างต่อเนื่องก็เท่ากับการเก็บความผิดพลาด การปฏิเสธและการทำลายให้ คงอยู่ในใจของคุผดลอดเวลา เรามักจะเก็บเงอนไยหริอข้อกำหนดที่เราต้อง การเอาซนะไวัในคำพูดของเราเสมอ โปรดระลึกไวัว,าคุณจะต้องคิดคำพูด ก่อนจีงจะสามารกพูดหริอกล่าวคำนั้นออกมาได้ ความคิดที่อยู่ในใจยองคุญ จะอยู่ในชีวิตของคุณตลอดเวลาเราแทบจะทุกคนพูดมากเกินไป คุณสามารถหลีกเลี่ยงความทุกข์ มากมายหลายอย่างในโลกถ้าคุณจะทดสอบความเหมาะสมของคำพูดของ คุณโดยให้คำพูดผ่านประตูแคบ ๆ แพยางสระเป่าลม สามประตู นั่นคีอการตั้งคำถามสามคำถาม คำถามแรกคีอ คำพูดนั้นจำเป็นไหม คำถามที่สองคือคำพูดนั้นจริงไหม และ คำถามสุดท้ายคือคำพูดนั้นแสดงความเมตตากรุณาหริอไม่ หากคุณเดินตาม วิธีง่าย ๆ นี้จะมีคำมากมายที่คุณจะไม่มีวันพูดออกมาเลย จงจำคำถามเหล่านี้ ให้ขึ้นใจก่อนที่จะพูด จำเป็นไหม จริงไหม และแสดงความกรุณาไหมจงพูดแต่สิงที่จะสร้างสรรค์กับคนรอบ ๆ ตัวคุณ จงพูดด้วยความเข้าใจ และด้วยความจริงใจ จงฮอลัต่ย์ คุณไม่สามารถจะท้าให้ขวัญหริอกำลังใจ  สระน้ำจำลอง ของเพึ๋อนของคุณสูงขึ้นหริอดีขึ้นโดยคำพูดดี ๆ ของคุณ แต่ในขณะเดียวกัน จงคิดในใจถึงเพึ๋อนของคุณว่า “เธอสมควรจะได้รับสิงที่เธอกำลังได้รับอยู่”เราไม่ใคร่ได้ตระหนักว่าคำพูดของเราสามารถที่จะไปได้ไกลเพียงใด และไปถึงใคร สระน้ำเด็กกลางแจ้ง การระวังคำพูดอย่างสมาเสมออาจจะล่าบากในตอนแรก ๆ แต่คุณสามารถที่จะสร้างอุปนิลัยในการคืดที่ถูกต้อง และยีนกรานที่จะพูด อย่างถูกต้อง คุณอาจจะพบกระบวนการที่จะช่วยให้คุณเลิอกคำพูดที่ดิและ ยกเลิกคำพูดที่ไม่ดีได้ สระน้ำสูบลมราคาถถูก  จำได้ไหมตอนที่คุณเรียนวิชาเลขคณิต คุณพบวิธีการแร่ธาตุลบนัญหาง่าย ๆ และรวดเร็ว คุณสามารถใช้การลบแบบเดียวกันนี้เมื่อคำพูด ที่พูดเป็นคำพูดที่ท้าลาย จงลบคำพูดที่’ไม่ดีเมื่อคุณพูดกับคนดี ทุกคเงที่คุณ รู้สิกว่าคุณกำลังคิดไม่ดี จงลบความคิดนี้ออกทันทีแล้วก็พูดด้วยคำพูดที่ สร้างสรรค์แทน ท้าแล้วท้าอีก อาจจะท้าถึงวันละพันครั้งถ้าจำเป็น หากทุก คินก่อนนอนคุณสามารถพูดว่า “วันนี้ฉันมีราตอยู่ ฉันคิดดีและพูดดีที่สุด เท่าที’ฉันสามารถทำได้” ก็’จะเป็นความรู้สิกที่ดีมาก

สระน้ำเด็ก