นักดับเพลิงส่วนใหญ่จะต้องไวต่อสถานการณ์เพื่อให้ทันในการดับเพลิง

ของคุณซื่อยื้อนั้น บัดนี้เต็มไปด้วยวัชพืชที่โตขึ้นมาได้กีดขวางทางไป เขาทำตามแผนที่วางไว้ไม่สำเร็จ พวกเขาจะลุกขึ้นและลุยล้กับ มันอีกครั้งจนกระทั่งได้ความสำเร็จมาชื่นซม คนจำนวนนี้รู้วิธีเปลี่ยน ความพ่ายแพ้ไห้เป็นชัยชนะลี่งที่ทำให้จิตวิญญาณด้อยค่าลงอย่างนับไม่ได้ คือ คนที่  แพยางหงษ์ขาว ครั้าครวญและพรํ่าบ่นในทุกๆ ครั้งที่โชคชะตาไม่เป็นใจ เขาไม่มีความ มั่นใจในตนเอง และไม่มีสิ่งอื่นให้ทำนอกไปเสียจากบอกเล่าความลับ ที่แสนเศร้าให้กับทุกคนที่พร้อมรับจะฟังเรื่องราวความล้มเหลวที่ ขึ้ขลาดของเขา คนเหล่านี้มีประโยชน์น้อยที่สุดสำหรับการเจริ’ญ ก้าวหน้าของโลกใบนี้ พวกเขาจะประสบความสำเร็จได้หากรู้จักการ เก็บตุนเสบียงไว้ให้กับตนเองเสียแต่เนิ่นๆ เมื่อมีสิ่งที่ดีๆ เข้ามา แต่ อย่างไรก็ตาม เมื่อใดมีชีวิตเมื่อนั้นมีความหวังเสมอ เช่นเดียวกับ โอกาส ล้วนขึ้นอยู่กับตัวเราเองหนึ่งในสิ่งที่คนมีความคืดริที่จะเริ่มทำให้เราตกใจได้ คือ วิธี ที่พวกเขาเดินไปข้างหน้าในช่วงเวลาที่มีปัญหา คนเหล่านี้มีอยู่รอบ ตัวเรา ยกตัวอย่างเหตุการณ์ไพ่ไหม้ เราเคยอ่านเจอกันใช่ไหมข่าว จำพวกนักผจญเพลิงผู้กล้ากระโจนเข้าไปในดงไพ่ ทำสิ่งที่ถูกต้อง ได้ในทันทีทันใด และช่วยชีวิตคนจำนวนมากไว้ได้ นั้นแหละครับ คนเหล่านี้เป็นผู้ที่รู้จักพึ่งพาตนเอง พวกเขาได้รับการ‘ฝึกฝนสำหรับ น  สระน้ำเด็ก ความเสี่ยงที่งานต้องพาเขาไปพบ เมื่อเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น พวกเขาใช้ เวลาเพียงชวอึดใจในการเตรียมพร้อมสำหรับงานที่ต้องทำและคนเหล่านี้มีอยู่ทั่วไป ในบรรดารถบนถนนที่เราไปทำ งานทุกเข้าจะมีคนประเภทนี้อย่างน้อยหนึ่งคน ถ้าลองมีบางสิ่งเกิด ขึ้นเราจะเห็นพวกเขากระโจนออกมาพร้อมกับทำทางตื่นพร้อม สำหรับทุกสิ่งที่จำเป็นต้องทำและเราจะเชื่อฟังสิ่งที่เขาพูดแต่โดยดี และเมื่อสิ่งเลวร้ายได้ผ่านไป และเสียงที่พึ่งพาได้ของเขาสิ้นสุดลง เราก็จะอดชื่นชมและปลื้มใจไม่ได้โลกนี้จะเป็นอย่างไรเมื่อปราศจากคนเหล่านี้? ประวัติ- ศาสตร์เต็ม1ไป ด้วยเรื่องราวของฮีโร่ทั้งชายและหญิงซึ่งมี คนอีก จำนวนนับพันที่ทำสิ,งที่คู่ควรกับคำว่าฮีโร่ โดยไม่ได้รับคำชื่นซมใดๆ และเหนือไปกว่านั้จิตวิญญาณของคนที่กล้าหาญอย่างแท้จริง จะปฏิเสธการสรรเสริญอย่างสุภาพ ไม่มีฮีโร่ตัวจริงคนใดที่ยอมรับ รางวัล การทำสิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้อง คือ รางวัลในตัวของมัน เองแล้วความแข็งแกร่งและการพึ่งพาตนเองได้ ไม่ใช่คุณสมบัติที่ถูก จำกัดอยู่ในชนเผ่าพันธุ้ใดชนเผ่าพันธุหนึ่ง แต่อยู่ในทุกประเทศที่ยัง คงมีเสรีภาพส่วนบุคคลอยู่ ห่วงยางสูบลม  ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับ ความรีที่จะเริ่มที่สุด อย่างไรก็ตาม เมื่อใดที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิด ขึ้นเขาคนนั้นจะก้าวออกมาข้างหน้าพร้อมต่อกรท้าทายและลงมือทำสงครามโลกครั้งต่อๆ ไป กำลังก่อตัวขึ้นในขณะที่เขียน บรรทัดนี้อยู่ตัวอย่างที่จะเกิดขึ้นอีกนับพันเรื่องที่ยังไม่เคยเล่าขาน ที่ไหนมาก่อน มีมากเพียงพอที่จะอยู่ให้ลูกหลานได้รับรู้จวบวันสิ้นสุด ของมนุษยชาติ และจะมีจำนวนมากขึ้นอีกเป็นทวิคูณ จำนวนใน แต่ละวันจะเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า เรากำลังทำในล่วนของเราในการ ปกป้องความคิดรีที่จะเริ่มและการรู้จักพึ่งพาตนเอง ที่เป็นสิ่งสำคัญ สำหรับโลกใบนี้

ห่วงบางเล่นน้ำ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s