สาวคนหนึ่งเลี้ยงหงษ์ขาวไว้ที่บ้าน1ตัว

เหตุผลเดียวกัน นั้นคือความรัก ความเอาใจใส่ อบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่นั้นเอง ควรมีเหตุผลรองรับทุกครั้งไปและสุดท้าย เรื่องรสนิยมในการแต่งกาย ลูกก็ควรมีสิฑธิ้ เลือกเอง ลูกมีรสนิยม ลูกชอบแบบไหน แนวไหน ก็ต้องตามใจ เพราะเป็นการแกฝนเรื่องความมั่นใจในตนเอง ลูกที่พ่อแม่ให้  แพยางหงษ์ขาว เกียรติ เคารพในการตัดสินใจ จะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเอ มีเหตุผล มีหลักการ ไม่ดื้อรั้น เป็นตัวของตัวเอง ไม่ตามก้นใคร ท้าอะไรก็คิดอย่างรอบคอบ ได้ยินได้ฟังอะไรก็ต้องคิดไตร่ตรอง สิ่งไหนควรเชื่อ หรือสิ่งไหนหลอกลวง ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมี เหตุผลรองรับอิสระในการเลือกคู่ครอง คู่ชีวิตสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งของมนุษย์ ก็คือ การมีคู่ การ มีคู่ครองเมื่อถึงเวลา ลูกน้อยก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ และต้องแยก ออกจากอกพ่อแม่ไปมีครอบครัว ไปมีคนที่เขารักอีกหนึ่งคน พ่อ แม่ควรตัดสินใจให้ลูกไต้เลือกคู่ครองด้วยตนเอง เพราะเขาต้อง อยู่ด้วยกัน ต้องใช้ชีวิตร่วมกัน พ่อแม่อาจมีส่วนร่วมบ้างเล็กน้อย คือทำความรู้จักกับคนที่ลูกรัก และคอยให้คำแนะนำ หากเห็น สิ่งผิดปกติ คอยขี้แนะในเรื่องบางเรื่องที่ลูกอาจจะยังไม่เช้าใจถ้าลูกเป็นเด็กที่มีเหตุผล ถูกเลี้ยงดูมาด้วยความรัก มัก จะเลือกคู่ครองไต้อย่างดี ไม่มีช้อผิดพลาด แต่ถ้าถูกเลี้ยงมา อย่างเคร่งครัดในกฎระเบียบโดยพ่อและแม่ขีดเส้นไวิให้ทุกอย่าง เขาอาจถูกผู้อื่นครอบงำไต้ง่าย การคิดการตัดสินใจอาจผิด พลาดและตกอยู่ภายใต้การควบคุมของคู่ครองก็เป็นไต้  ห่วงยางเด็ก ลูกต้องรู้จักช่วยเหลือตนเอง รับผิดชอบต่อหน้าที่ เพื่อที่ จะยืนหยัดพึ่งพาตนเองไต้ในวันข้างหน้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด ๆ ก็ตาม ต้องให้ลูกไต้คิด ไต้ตัดสินใจเอาเอง ทำด้วยตัวเอง อย่าง เช่น เมื่อถึงเวลาต้องเตรียมตัวเข้มหาวิทยาลัย ลูกก็ต้องเตรียม พร้อม เตรียมตัวอ่านหนังสือ หาข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง ว่าจะ เรียนที่มหาวิทยาลัยไหน อยู่ที่ไหน เดินทางไปอย่างไร เมื่อ เรียนจบแล้วจะทำงานในสาขาอาชีพอะไรหากพ่อแม่หาข้อมูลให้ลูกทุกอย่าง ทำแม้กระทั่งหา หนังสือมาให้อ่าน พาไปที่มหาวิทยาลัย นั่นถือเป็นการทำร้าย ลูกทางอ้อม เพราะเขาจะเป็นคนอ่อนแอ ทำอะไรไม่เป็น ขาด ความมั่นใจ ถูกใครหลอกหรือชักจูงไต้ง่ายห่วงยางเป่าลม คนที่เติบโตมาเป็นคนเก่งและประสบความสำเร็จในอาชีพ ส่วนใหญ่สมัยที่ยังเป็นเด็ก จะต้องเป็นคนที่ดิ้นรน ขวนขวายหา ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตนเอง เจอปัญหาอะไรก็ต้องคิดหาทางออก หาทางแก่ไขด้วยตนเอง โดยมีพ่อแม่คอยสนับสนุน และให้คำ แนะนำอยู่ห่างๆ ส่วนการลงมือทำ ลงมือปฏิบ้ตินั้นอยู่ที่ตัวเอง กำหนดทั่งนั่น

ห่วงยางเล่นน้ำ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s