เด็กคนนึงซื้อห่วงยางมาเล่น แต่ไม่สามารถนำไปใช้ได้เพราะ ไม่มีที่สูบลม ตอนที่ 2

I ทดสอบ คุณคิดว่าผู้หญิงในภาพประกอบกำล้งคิดอะไรอยู่A กำลังแสวงหาผู้คนที่ยังไม่มีเพื่อน B รอเพื่อนชาย C โดดเดี่ยว คนไม่มีเพื่อน อ มีเรื่องทำให้เสียใจ กำลังพักผ่อนทดสอบ 5คุณเห็นภาพประกอบแล้วเกิดความเสกอย่างไรA ความฝันที่เต็มเปียมไปด้วยความสุข B คิดว่าคือแบบอย่างของตนเองในอนาคต C ขณะหวนคิดถึงบุตร D ไม่ทราบว่าสามีของเธอเป็นคนอย่างไร คำตอบประเภท Aคำนึงกิงจิตใจของน่เายตรงข้ามมากเกินไปยามใดเมื่อมีความรัก คุณจะเปลี่ยนเป็นคนมีวุฒิภาวะมาก ท่าที ชนิดนี้ดึงดูดใจผู้ชายมากทีเดียวสมัยที่คุณยังไม่ทราบว่าความรักคืออะไร ห่วงยางเป่าลม  คุณเคยไปมาหาสู่กับ ผู้ชายด้วยความเร่าร้อนใจ แต่ทว่าหลังจากคุณเข้าใจแล้ว คุณจะเปลี่ยน เป็นคนท้อแท้ ไม่ค่อยออกจากบ้านคุณเป็นคนคิดมากในความรัก ภายในจิตใจได้แต่กังวลว่าไม่ทราบ ว่าความรักระหว่างคุณกับเขาจะลงเอยกันด้วยดีหรือไม่ ขอเพียงแต่ให้คุณ อย่าคำนึงถึงจิตใจของฝ่ายตรงข้ามมากเกินไป มีจุดยืนของตนเอง ความรัก ของคุณจะต้องแจ่มใสเป็นแน่ประเภท ธความคิดตรอการกระทำซึ่งยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง จะสร้าง แรงกดดันใต้กับแเายตรงข้ามเมื่อคุณมีความรัก คุณจะวางงานของตนเอง จิตใจจะจดจ่ออยู่กับ ฝ่ายตรงข้ามและไม่คิดตริตรองถึงความรู้สึกของฝ่ายนั้น เอาแต่ใจตนเอง บาง ครั้งกิริยาท่าทางชนิดนี้จะก่อให้เกิดภาระกับเขา ถ้าหากคุณไม่รู้ตัว เขาอาจ คิดหลีกหนีคุณก็เป็นได้ภูพ้า 179  ห่วงยางหงส์ขาวราคาถูก คุณต้องไม่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง จึงสามารถสงบจิตสงบใจเพื่อ สังเกตอารมณ์ของฝ่ายตรงข้ามหรือความรักของคุณเอง ทำให้ความรักพัฒนาไปได้ดีฃึนและรวดเร็วยิงขืนพยายามคิดจะทำใต้ตนเองกลายเปีนดญิงในอุดมคติของน)’ไย ตรงข้ามคุณเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรู้สึกไวต่อจิตใจที่มีความรัก อย่างยิ่ง ยามใดเมื่อมีความรัก คุณสามารถพิจารณาว่าตนเองมีค่าสำหรับ ฝ่ายตรงข้ามหรือไม่ หรือว่าตนเองคือประเภทซึ่งฝ่ายนั้นชอบหรือไม่ คุณมี ความตั้งใจที่จะทำให้ตนเอง แพยางหงส์สีขาวลอยน้ำ กลายเป็นคนที่ฝ่ายตรงข้ามเลื่อมใสศรัทธาขณะที่คุณรักกับเขา นอกจากคุณจะคิดเรื่องของคุณเองแล้ว คุณยัง มีความหนักใจว่าจะมีศัตรูคู่แข่งของความรักปรากฏขึ้นหรือไม่ โดยเฉพาะ ในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามมีเพื่อนหญิง ยิ่งทำให้คุณหนักใจ คุณเป็นผู้หญิงที่มี ความรู้สึกไวอย่างยิ่งต่อความรักประเภท อคนมีความสังตรณ์ใจดีและมีความสามารถในการอนุมาน ฟานคุณ ทำใต้คนรักไม่สามารกออกนอกลู่นอกทางนโนะมีความรักคุณจะเปลี่ยนเป็นคนมีลักษณะท่าทางอรชรอ่อนแอ้น ทเงือนไขข้อแรกของการกระทำของคุณคือดึงดูดความสนใจของผู้ชาย ช่น โปรตีน น้ำตาลเตาของผู้ชาย การมีความสังหรณ์ใจดีและความสามารถใน ารฟ้นุมานคือ คุณสมบัติพิเศษของคุณเยใต้เหตุการณ์เช่นนี้คนรักของคุณไม่มีทางออกนอกลู่นอกทางไปได้ i  ห่วงยางแฟซีนำเข้า 1มลนใจในเรื่องของสามี คนรักหรือเพื่อนๆ ตลอดมา พฤติการณ์ วนพ่รืมสร้างให้ความรักของคุณมั่นคงาภมากอย่างคุณมีความเชื่อมั่นในตนเองอย่าซยั๋งเกในแง่ดี ชอบทำในสิ่งซึ่งทำให้ผู้คนรู้สึกสบายใจ ร:แม้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะออกนอกลู่นอกทาง ขอ .” เนื่องจากคุณสันโดษในรัก ฉะนั้นมองจากงงอย่างแรงกล้าทีเดียว

แพยางหงส์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s