การเช็คระบบลมในห่วงยาง และสระว่ายน้ำเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ตอนที่ 1

18255714103-57489

คุณระมัดระวังในการเลึอกคำพูดหริอไม่ เราลองมาหยุดคุยกันและ ลองมาคิดถีงความสำคัญของคำพูดกันเราทราบดี’ว่าคำพูดมิความสำคัญมากกว่าการเป็นเครื่องหมายหริอ กัญลักษณ์มากมายนัก เพราะคำพูดเปรียบเสมิอนแม่เหล็ก ความคิดต่าง ๆ แสดงออกมาเป็นคำพูด คำพูดมีชีวิตรวาเพราะพลังความคิดที่แสดงในคำพูด นั้น ๆ ห่วงยางคอเด็ก  ดังนั้นการใช้คำพูดที่หมายก๊งความผิดพลาด การปฏิเสธและการทำลาย อย่างต่อเนื่องก็เท่ากับการเก็บความผิดพลาด การปฏิเสธและการทำลายให้ คงอยู่ในใจของคุผดลอดเวลา เรามักจะเก็บเงอนไยหริอข้อกำหนดที่เราต้อง การเอาซนะไวัในคำพูดของเราเสมอ โปรดระลึกไวัว,าคุณจะต้องคิดคำพูด ก่อนจีงจะสามารกพูดหริอกล่าวคำนั้นออกมาได้ ความคิดที่อยู่ในใจยองคุญ จะอยู่ในชีวิตของคุณตลอดเวลาเราแทบจะทุกคนพูดมากเกินไป คุณสามารถหลีกเลี่ยงความทุกข์ มากมายหลายอย่างในโลกถ้าคุณจะทดสอบความเหมาะสมของคำพูดของ คุณโดยให้คำพูดผ่านประตูแคบ ๆ แพยางสระเป่าลม สามประตู นั่นคีอการตั้งคำถามสามคำถาม คำถามแรกคีอ คำพูดนั้นจำเป็นไหม คำถามที่สองคือคำพูดนั้นจริงไหม และ คำถามสุดท้ายคือคำพูดนั้นแสดงความเมตตากรุณาหริอไม่ หากคุณเดินตาม วิธีง่าย ๆ นี้จะมีคำมากมายที่คุณจะไม่มีวันพูดออกมาเลย จงจำคำถามเหล่านี้ ให้ขึ้นใจก่อนที่จะพูด จำเป็นไหม จริงไหม และแสดงความกรุณาไหมจงพูดแต่สิงที่จะสร้างสรรค์กับคนรอบ ๆ ตัวคุณ จงพูดด้วยความเข้าใจ และด้วยความจริงใจ จงฮอลัต่ย์ คุณไม่สามารถจะท้าให้ขวัญหริอกำลังใจ  สระน้ำจำลอง ของเพึ๋อนของคุณสูงขึ้นหริอดีขึ้นโดยคำพูดดี ๆ ของคุณ แต่ในขณะเดียวกัน จงคิดในใจถึงเพึ๋อนของคุณว่า “เธอสมควรจะได้รับสิงที่เธอกำลังได้รับอยู่”เราไม่ใคร่ได้ตระหนักว่าคำพูดของเราสามารถที่จะไปได้ไกลเพียงใด และไปถึงใคร สระน้ำเด็กกลางแจ้ง การระวังคำพูดอย่างสมาเสมออาจจะล่าบากในตอนแรก ๆ แต่คุณสามารถที่จะสร้างอุปนิลัยในการคืดที่ถูกต้อง และยีนกรานที่จะพูด อย่างถูกต้อง คุณอาจจะพบกระบวนการที่จะช่วยให้คุณเลิอกคำพูดที่ดิและ ยกเลิกคำพูดที่ไม่ดีได้ สระน้ำสูบลมราคาถถูก  จำได้ไหมตอนที่คุณเรียนวิชาเลขคณิต คุณพบวิธีการแร่ธาตุลบนัญหาง่าย ๆ และรวดเร็ว คุณสามารถใช้การลบแบบเดียวกันนี้เมื่อคำพูด ที่พูดเป็นคำพูดที่ท้าลาย จงลบคำพูดที่’ไม่ดีเมื่อคุณพูดกับคนดี ทุกคเงที่คุณ รู้สิกว่าคุณกำลังคิดไม่ดี จงลบความคิดนี้ออกทันทีแล้วก็พูดด้วยคำพูดที่ สร้างสรรค์แทน ท้าแล้วท้าอีก อาจจะท้าถึงวันละพันครั้งถ้าจำเป็น หากทุก คินก่อนนอนคุณสามารถพูดว่า “วันนี้ฉันมีราตอยู่ ฉันคิดดีและพูดดีที่สุด เท่าที’ฉันสามารถทำได้” ก็’จะเป็นความรู้สิกที่ดีมาก

สระน้ำเด็ก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s