การประกอบสระน้ำเด็ก โดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ

ในวาดี นาทรัน ในทะเลทราย๓วายิดในประเทศอียิปต์ ตรงกลาง ของทะเลทรายส์งห่างไกลจากนํ้าและสิงมีชีวิตมีต้นไม้อยู่ต้นหนื่ป๋คีอต้นอาล- มอนด์ ต้นอาลมอนต์ที่ยินต้นอยู่ต้นเดียวในทะเลทรายทีว่างเปล่าและเยีอกเย็น ต้นอาลมอนต์ต้นนี้อยู่ที่นั่นไต้ก็เนึ๋องจากผลของการควบคุมตัวเองไต้นั่นเองในปี ค.ศ. 346 พระชราองค์หนี้งชีอว่าอับบา อามอย อยู่ในทะเลทราย กับลูกดีษย็คนหนี้ง อับบา อามอย พยายามที่’จะสอนลูกสืษย็เกี่ยวกับผลดี ของการควบคุมตัวเองไต้ แต่สอนเท่าไรลูกดีษย็ก็ไม่เข้าใจวินัยที่พระชราผู้ เป็นพระอาจารย็พยายามสอน พระอับบา อามอย จังเอากงต้นอาลมอนต์  สระน้ำเด็กกลางแจ้ง นักไว้บนทราย จากนี้นก็พูดกับลูกดีษย็ที่ชีอว่าจอห์น ห่วงยางคอเด็ก เดอะซอร์ตพระอับบา อามอยบอกจอห์น เดอะซอร์ตว่า “จงตักนี้ารดกิ่งไม้นี้ จนกว่ามันจะออกผล แล้วเธอจะเข้าใจคำสอนของฉันดี,, สระป้าที่อยู่ ใกล้จุดนี้มากที่สุดมีระยะทางหลายไมล์ อากาศในทะเลทรายจะหนาวเย็น มากในตอนกลาปืคิน แต่จอห์น เดอะซอร์ตต้องเดินไปสระนี้าเฟ้อตักนี้าใล่ หม้อนี้าแล้วก็เดีนกลับไปรดกิ่งอาลมอนต้ เขาท่าอย่างนี้ๆกคินต่อเนี้องกันเป็น เวลาสามปี ปรากฏว่าปลายปีที่สามกิ่งไม้เริ่มออกผล เมอกิ่งไม้ออกผล จอห์น เดอะซอร์ตเด็ดเอาผลอาลมอนด์แล้วเดินไปยังวัดที่อยู่ใกล้ ๆ พร้อมทั้งพูดกับ บรรดาพระอน ๆ ว่า “จงดูผลใม้นี้เปีนตัวอย่างของการบังคับตนเอง’,ตอนนี้แม้ว่าตัวคุณจะไม่ได้อยู่ในทะเลทราย แต่ใจของคุณล่ะ อ้างว้าง เหมิอนอยู่’ในทะเลทรายหริอเปล่า คุณตัองเผรญกับความเจ็บป่วย ความ เง๊ยบเหงา ยัญหาครอบครัวเช่นยัญหาทางการเงินที่ทำ’ให้คุณร้สิกเหมิอนอยู่ กลางทะเลทรายหริอเปล่า หากคุณมีทะเลทรายในใจของคุณละก็ขอให้ทราบ ว่าทะเลทรายชนิดนี้สามารถเติบโตแข็งแรงเหมีอนตันอาลมอนด็ในทะเลทราย ที่เจริญเติบโตจนมีผลนั้นเพราะผลของการบังคับควบคุมตนเอง นั้นคีอการ บังคับควบคุมกายและใจข็องคุณเองจงทำเหมีอนจอห์น เดอะซอร์ต ทำอย่างสมรเสมอ และต้องรู้เสมอ ว่าคุณกำลังคิดอะไร จงควบคุมความคิดของคุณให้นิกถีงแต่ความดี และ  สระน้ำเด็กเป่าลม ปฏิเสธที่จะให้ความพ่ายแพ้หริอความคิดที่เป็นทางลบเย้ามาในจิตใจ จงทำ ให้จิตใจของคุณย่มฉรด้วยความคิดที่เต็มไปด้วยความรักที่สดส์น ร่าเริง ที่ สงบและมีความสมดุล หากจิตใจของคุณได้รับการดูแลและซุ่มฉาด้วยความรักสุขภาพ ความร่าเริง โฟม แความสงบและความกลมกลินแล้วคุณก็จะบังคับตัวเอง ได้ และการบังคับตัวเองนั้นจะเบ่งบานและเติบโตเหมีอนกิ่งอาลมอนด์ใน ทะเลทรายที่สามารถออกผลได้

สระน้ำเด็ก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s