ก่อนที่จะดำน้ำ เราควรฝึกร่างกายให้พร้อม จะได้ไม่เกิดอาการ “น็อคน้ำ”

ข้าพเจ้ายังอยากรู้ว่า มีผู้อ่านสักคนไหมที่ตอบว่า “ชีวิตคือเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย” เพราะความเกิด แก่ .เจ็บ ตายก็เป็นสากล ทุกคนเชื่อตรงกันทั้งโลกโลกาภิวัตน์”สระน้ำเด็กสูบลมเป็นศัพท์บ้ญญ้ตที่แสดงถึงอิทธิพลของวิทยาศาสตร์ต่อความเชื่อของคนในโลก และดูจะเป็นความเชื่อที่ยิ่งใหญ่กว่าความเชื่อของศาสนา เพราะถ้าหากเกิดความข้ดแย้งระหว่างคน เซ่น อาจจะเป็นความขัดแย้งระหว่างคนสองคน เซ่น สามีภรรยา พ่อ ลูก เป็นต้น คดีของความขัดแย้งม้กลงเอยด้วยการใช้ข้อมูลของวิทยาศาสตร์ยุติคดี ตัวอย่าง เซ่น ญาติที่ต้องการรับศพผู้ที่เสียชีวิตโดยคลื่นยักษ์สึนามิ สระน้ำยางถ้าหากไม่สามารถนำหลักฐานที่จะใช้ยืนยันด้วยข้อมูลวิทยาศาสตร์ ก็ไม่มีสิฑธิ้รับศพไปบำเพ็ญกุศลญาติจะอ้างว่าจำสีเสื้อผ้า หรือเครื่องประดับของผู้ตายไต้ เซ่นนี้นํ้าหนักการอ้างอิงอ่อนมาก จะหมดโอกาสรับศพเป็นทางการนี่แสดงว่า วิทยาศาสตร์กลายเป็นศาสนาใหม่ของคนในโลกไปแล้วสระว่ายน้ำเด็กเล็กเพราะวิทยาศาสตร์กลายเป็นที่พึ่งทุกกรณี กรณีเกิดปัญหาทางสังคม เซ่น ปัญหาการเมือง การทหาร การปกครอง การตุลาการการจ้ดการทรัพยากร ฯลฯ และ ฯลฯ ล้วนลงเอยด้วยข้อมูลวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องตัดสินทั้งนั้นจะถามท่านต่อไปตังนี้ ท่านรูไหมวิทยาศาสตร์เขาสมมติต่อกันมาอย่างไร ที่ว่าคณิตศาสตร์เป็นฐานของวิทยาศาสตร์ หมายความว่าอย่างไร คำว่า “Pure Science” แปลเป็นไทยว่า “วิทยาศาสตร์บริสุทธี้” กับ ห่วงยางคอเด็ก“Basic Science” แปลเป็นไทยว่า “วิทยาศาสตร์พื้นฐาน” สองคำนี้มีความหมายเหมือนกัน ท่านทราบไหมว่าเขาเริ่มต้นสมมติกัมาอย่างไรถ้าท่านไม่ทราบคำถามเหล่านั้น แล้วพบว่าเชื่อกันทั้งโลก โลกนี้อบกรุ่นด้วยเหตุผลของวิทยาศาสตร์ อย่างนั้นมิแสดงว่า คนในโลกนี้เชื่อตามๆ กัน ไม่ต่างกับเชื่อว่า พระเจ้าสร้างโลก ดอกหรือ?ก็วิทยาศาสตร์ถูกใช้เป็นข้อมูลสุดท้ายในการยุติคดี ทั้งๆ ที่คนในโลกนี้มิรู้ว่า เหตุผลของวิทยาศาสตร์เขาสมมติกันมาอย่างไรด้วยซํ้าไป นี้หรือคือความถูกต้องชอบธรรมลองให้นิยามว่า “ธรรมศาสตร์” คืออะไร พุทธบริษัทชาวไทยคงตอบหลากหลายอีกแน่นอน เพราะ “ธรรม” เป็นคำที’อาจหมายความได้มากแง่มากมุม แต่ ณ ที่นี้ธรรมศาสตร์ หมายถึง ความรู้ที่ใจรู้ “ธรรมคือสิ่งที่ใจรู้” เมื่อใจของเรารู้อะไร นั้นแหละเรียกว่าธรรมศาสตร์”สมมติว่า “รู้ว่า วิทยาศาสตร์เป็นอย่างไร” นี่ก็เข้าข่ายธรรมศาสตร์ ด้งนั้น ธรรมศาสตร์จึงมีนิยามกว้างกว่าวิทยาศาสตร์นิยามของธรรมศาสตร์ก็คือสิ่งที,วิทยาศาสตร์รู้และไม่รู้ แต่ทว่าใจของมนุษย์รู้ เรียกว่า “ธรศาสตร์”บทความนี้ จะให้ท่านวิเคราะห์มิติของหน่วยของสรรพสิ่ง ที่เป็นฐานของคณิตศาสตร์ ปราศจาคณิตศาสตร์ ความรู้วิทยาศาสตร์จะหายวับไปทั้งหมด เสมือนเราเกิดไม่ได้ ถ้าไม่มีมดลูกของแมตั้งครรภ์จนเราคลอดออกมาดูโลกได้บทความนี้ จะเชิญชวนให้ท่านพินิจธรรมศาสตร์ในแง,ของปรม้ตถสัจจะ คือ ความจริงที่ทุกคนรู้ประจักษ์กับใจ และอยู่ที่เดียวกับปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ กล่าวอีกนัยหนึ่ง

 

สระน้ำเป่าลม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s