วิธีซ่อมแซมรอยรอยรั่วห่วงยาง ด้วยกาวซิลิโคน

 

ห่วงยางยักษ์ DONUT

บทที่ 7ยุทธศาสตร์ทำไมแผนการนจีป้ไต้ผลการบำบัดรักษาโรคมะเร็งส่วนใหญ่เพียงแต่ทำกับผลลัพธ์ที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่ผู้ป่วย ไม่ได้ทำกับสาเหตุที่ชักนำไปสู่การเติบโตของเนื้องอกอย่างผิดปกติ ในบทนื้ ผมจะแสดงให้เห็นถึงวิธีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ทำให้มะเร็งงอกลามออกไป วิธีการนี้ ก็คือการหนุนกลไกที่ปกป้องเราจากมะเร็งซึ่งเรามีติดตัวกันมาแต่เกิดอยู่แล้ว ตังที่ได้กล่าวแล้วว่า กลไกการป้องกันพวกนี้จัดกระบวนตามลำดับความสำคัญ เหมือนกับแนวป้องกันในเกมฟุตบอลล์ ซึ่งพยายามหยุดยั้งตัววิ่งไม่ให้ไปทำประตูได้การหนุนกลไกการป้องกันมะเร็งของร่างกายแนวหน้าของหน่วยคุ้มกันและขัดขวาง คือแนวป้องกันด่านแรกระบบภูมิคุ้มกันเรามีเครือข่ายของปัจจัยการปกป้องคุ้มครองอย่างกว้างขวาง หมุนเวียนอยู่ทั่วร่างกาย ปัจจัยเหล่านี้จะสังหารเชื้อโรคแบคทีเรียไวรัสยีสต์หรือเซลล์มะเร็งขอให้คิดถึงเซลล์ที่เป็นภูมิคุ้มกันจำนวน 20 ล้านล้านเซลล์นี้ว่าเป็นทั้งกระทรวงกลาโหมประจำตัวของคุณ และเป็นบริษัทกำจัดขยะให้คุณด้วยพร้อมๆ กันปัจจุบันนี้ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันในเรื่องทฤษฎีการสำรวจตรวจหามะเร็งของร่างกาย เซลล์ในร่างกายของเราสร้างเซลล์ใหม่ที่เหมือนกับเซลล์เติมอยู่ตลอดวันทุกวัน ด้วยอัตราความเร็วที่ชวนตะลึง  ห่วงยางแฟนซีราคาส่ง กระบวนการเติบโตนี้

มีหลักฐานที่บันทึกไว้ตามหลักวิชาการว่า มนุษย์สามารถเดินได้บนถ่านที่ลุกเป็นไฟโดยที่หนังไม’ไหม้ สามารถเปลี่ยนแปลงอัตราการเต้นของหัวใจได้ระงับความมีชีวิตชีวาเอาไว้ชั่วระยะหนึ่ง รวมทั้งรักษาตัวให้หายจากโรคร้ายไต้เองความจริงทั้งหมดนี้มีท้าทายให้เห็นอยู่ จะเห็นว่า มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีปัญญาและมีจิตวิญญาณ ซึ่งสามารถท้าทายกฎของวิทยาศาสตร์กายภาพหรือกฎทางฟิสิกส์บางประการไต้แน่นอนอย่างไม่มีข้อสงสัยว่า เราเพียงเพิ่งจะเริ่มนำเอาศักยภาพของความคิดจิตใจของมนุษย์ที่มีอยู่ไพศาล ออกมาใช้ คุณจะเรียกมันว่าอะไรก็ไต้จะเรียกว่าศาสนา จิตวิทยา ปรัชญา หรือสิ่งลึกลับพิสูจน์ไม่ไต้หรืออะไรก็ตามแต่หรือจะเรียกตามศัพท์แฟชั่นตามสมัยขณะนี้ก็ได้ คือ ไชโคนืวโรอิมมูโนโลจี(pshychoneuroimmunology) คือภูมิคุ้มกันที่ได้มาจากจิตวิทยาและระบบประสาทมนุษย์ไม่สามารถจะดำเนินชีวิตอยู่ได้ด้วยกฎของวิทยาศาสตร์กายภาพเสมอไปยิ่งคนเราฝักใฝ่กับเรื่องทางจิตวิญญาณมากเท่าไร ก็ยิ่งต้องถูกกำกับด้วยกฎทางหิเสิกส์น้อยลงเท่านั้นชีวิตคือความต่อเนื่องของความยืดหยุ่น นับตั้งแต่เกิดจนตายตอนที่ปฏิสนธิ เราเป็นไข่ที่เหมือนกับวุ้นขนาดจิ๋ว เมื่อแรกเกิด เราก็เป็นเหมือนกับ “ฮูดินิ” ยอดนักวิทยากลที่ดัดตัวเปลี่ยนรูปได้ สามารถบิดร่างทียืดหยุ่นของเราให้ผ่านช่องคลอดแคบ ๆ ออกมาได้ โครงกระดูกของทารกแรกเกิดประกอบด้วยกระลูกอ่อน (cartilage) ที่มืความยืดหยุ่นเป็นส่วนใหญ่  เครื่องเล่นทางน้ำ เมื่อเราโตขึ้น แคลเซี่ยมก็มาจับอยู่ที่ใยกระดูกนี้ เพื่อให้โครงกระลูกแข็งแรง ผู้ใหญ่ที่แก่ตัวลงแล้วบางคน จะเกิดความเปราะขึ้นในร่างกาย อย่างในกรณีที่เป็นโรคข้ออักเสบหรือกระลูกพรุน ส่วนความเปราะทางความคิดจิตใจนั้น ก็ดังในกรณีของคนเจ้าอารมณ์ฉุนเฉียว ที่ไม่สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ความตายเป็นภาวะแข็งตัวในขั้นที่สุด ซึ่งไขมันที่ไม่อิ่มตัวทุกชนิดในร่างกาย เปลี่ยนไปเป็นไขมันอิ่มตัว เหมือนกับนํ้ามันหมู ในขณะที่ความชราวัยเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ ความชราวัยกับโรค ห่วงยางหงส์ราคา ถูกเร่งให้เร็วขึ้นเพราะความแข็งขัดของความคิดจิตใจและร่างกาย การจะหลีกเลี่ยงโรคและชะลอความชราวัยให้ช้าลง ต้องคงความยืดหยุ่นในร่างกายเอาไว้ ด้วยการออกกำลังกายและยืดเส้นยืดสายเสมอๆ ส่วนในเรื่องความคิดจิตใจนั้น ก็ด้วยการเปิดรับความคิดใหม่ๆ และมีความอดกลั้นต่อผู้คนยิ่งคุณมีความสบายดีมากเท่าไร ก็ยิ่งจะมีความป่วยไข้น้อยลงเท่านั้นโรคคือการไม,มีความสบายซึ่งก็เหมือนกับที่ความมืดคือการขาดแสงสว่างความสบายดีคือภาวะที่ร่างกาย ความคิดและจิตวิญญาณ ทำงานได้ดี คนที่สบายดีอาจจะมืความสบายดี 90% และความป่วยไข้ 10% คนป่วยอาจจะมืความสบายดีลัก10% และความป่วย 90% ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ไม่สามารถจะสบายดี นละป่วยด้วยในขณะเดียวกัน ดังนั้น ความป่วยที่กำลังจะหายป่วย ก็เป็นเรื่องของการแทนที่มันด้วยความสบายดี สไตล์การดำเนินชีวิตที่ไม่ถูกอนามัยอย่างเดียวกันนี้ อาจก่อให้เกิดโรคหัวใจกับคน 30% อีก 25% เป็นมะเร็ง ข้ออักเสบ10% และป่วยทางจิตอีก 5%

ดร.ชาร์ลส์ ฟาร์ (Charles Farr) กล่าวว่า ขั้นตอนที่สำคัญมากที่นำไปสู่การขจัดความป่วยไข้นั้น ก็เพียงแต่ปล่อยไห้ความสบายดีซึมแทรกเข้าไปในร่างกายและจิตใจต่อไปจะมีกฎมากกว่านี้โภชนาการกำลังอยู่ในขั้นเริ่มด้น กฎข้างต้นนั้น ใช้กับมนุษย์ได้ทุกคนแต่ก็แน่,นอน’ว่า ต่อไปจะต้องมีกฎมากกว่านี้ ห่วงยางฟลามิงโก้  เนื่องจากเราเพิ่งจะเริ่มต้นทำความเข้าใจกับความยิ่งใหญ่โอฬารของร่างกายและความคิดจิตใจของมนุษย์จากแฟ้มประวัติคนไข้บิลลี ชู เลิฟเลส หญิง อายุ 56 ปีฉันเข้ารับการรักษาดัวที่ศูนย์บำบัดมะเร็งทัลซาเมื่อเดือนตุลาคมปี 1992 ได้รับการวินิจฉัยโรคว่าเป็นมะเร็งที่เต้านมขั้นที่ 4 โดยมีนํ้าขังในปอด ฉันอยู่ในสภาพขาดอาหารอย่างที่สุด โอกาสที่จะรอดไม่ดีนักเนื่องจากการกินเป็นเรื่องลำบากมาก ฉันจึงต้องได้รับอาหารทางเส้นเลือดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกับรับประทานวิตามินควบไปด้วย หลังจากนั้น3 สัปดาห์ ฉันก็มีอาการดืฃึ้นมากพอจะกลับบ้านได้ ตลอดสามเดือนกัดจากนั้น ฉันได้รับการบำบัดด้วยการรับอาหารทางเส้นเลือดอย่างต่อเนื่องถึงตอนนั้น นํ้าหนักของฉันเพิ่มขึ้นถึงระดับที่ยอมรับได้ จึงหยุดรับอาหารทางเส้นเลือด เวลาผ่านไปอีก 5 เดือน นํ้าหนักของฉันยังคงที่ฉันกินผักและผลไม้สดมาก รับประทานอาหารเหลวที่มีโปรตีนสูง และรับประทานวิตามิน แร่ธาตุและเอ็นไซม์ ฉันเข้ารับเคมีและรังสีบำบัดตลอดระยะเวลา 18 เดือนที่ผ่านมา โดยมีผลข้างเคียงน้อยมาก ทั้งนี้ส่วนใหญ่ก็เนื่องมาจากโปรแกรมโภชนาการที่ฉันปฏิป่ติอยู่ ตอนนี้ ฉันรู้สึกสบายมาก

ห่วงยางแฟนซี

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s