เด็กคนนึงซื้อห่วงยางมาเล่น แต่ไม่สามารถนำไปใช้ได้เพราะ ไม่มีที่สูบลม ตอนที่ 2

I ทดสอบ คุณคิดว่าผู้หญิงในภาพประกอบกำล้งคิดอะไรอยู่A กำลังแสวงหาผู้คนที่ยังไม่มีเพื่อน B รอเพื่อนชาย C โดดเดี่ยว คนไม่มีเพื่อน อ มีเรื่องทำให้เสียใจ กำลังพักผ่อนทดสอบ 5คุณเห็นภาพประกอบแล้วเกิดความเสกอย่างไรA ความฝันที่เต็มเปียมไปด้วยความสุข B คิดว่าคือแบบอย่างของตนเองในอนาคต C ขณะหวนคิดถึงบุตร D ไม่ทราบว่าสามีของเธอเป็นคนอย่างไร คำตอบประเภท Aคำนึงกิงจิตใจของน่เายตรงข้ามมากเกินไปยามใดเมื่อมีความรัก คุณจะเปลี่ยนเป็นคนมีวุฒิภาวะมาก ท่าที ชนิดนี้ดึงดูดใจผู้ชายมากทีเดียวสมัยที่คุณยังไม่ทราบว่าความรักคืออะไร ห่วงยางเป่าลม  คุณเคยไปมาหาสู่กับ ผู้ชายด้วยความเร่าร้อนใจ แต่ทว่าหลังจากคุณเข้าใจแล้ว คุณจะเปลี่ยน เป็นคนท้อแท้ ไม่ค่อยออกจากบ้านคุณเป็นคนคิดมากในความรัก ภายในจิตใจได้แต่กังวลว่าไม่ทราบ ว่าความรักระหว่างคุณกับเขาจะลงเอยกันด้วยดีหรือไม่ ขอเพียงแต่ให้คุณ อย่าคำนึงถึงจิตใจของฝ่ายตรงข้ามมากเกินไป มีจุดยืนของตนเอง ความรัก ของคุณจะต้องแจ่มใสเป็นแน่ประเภท ธความคิดตรอการกระทำซึ่งยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง จะสร้าง แรงกดดันใต้กับแเายตรงข้ามเมื่อคุณมีความรัก คุณจะวางงานของตนเอง จิตใจจะจดจ่ออยู่กับ ฝ่ายตรงข้ามและไม่คิดตริตรองถึงความรู้สึกของฝ่ายนั้น เอาแต่ใจตนเอง บาง ครั้งกิริยาท่าทางชนิดนี้จะก่อให้เกิดภาระกับเขา ถ้าหากคุณไม่รู้ตัว เขาอาจ คิดหลีกหนีคุณก็เป็นได้ภูพ้า 179  ห่วงยางหงส์ขาวราคาถูก คุณต้องไม่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง จึงสามารถสงบจิตสงบใจเพื่อ สังเกตอารมณ์ของฝ่ายตรงข้ามหรือความรักของคุณเอง ทำให้ความรักพัฒนาไปได้ดีฃึนและรวดเร็วยิงขืนพยายามคิดจะทำใต้ตนเองกลายเปีนดญิงในอุดมคติของน)’ไย ตรงข้ามคุณเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรู้สึกไวต่อจิตใจที่มีความรัก อย่างยิ่ง ยามใดเมื่อมีความรัก คุณสามารถพิจารณาว่าตนเองมีค่าสำหรับ ฝ่ายตรงข้ามหรือไม่ หรือว่าตนเองคือประเภทซึ่งฝ่ายนั้นชอบหรือไม่ คุณมี ความตั้งใจที่จะทำให้ตนเอง แพยางหงส์สีขาวลอยน้ำ กลายเป็นคนที่ฝ่ายตรงข้ามเลื่อมใสศรัทธาขณะที่คุณรักกับเขา นอกจากคุณจะคิดเรื่องของคุณเองแล้ว คุณยัง มีความหนักใจว่าจะมีศัตรูคู่แข่งของความรักปรากฏขึ้นหรือไม่ โดยเฉพาะ ในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามมีเพื่อนหญิง ยิ่งทำให้คุณหนักใจ คุณเป็นผู้หญิงที่มี ความรู้สึกไวอย่างยิ่งต่อความรักประเภท อคนมีความสังตรณ์ใจดีและมีความสามารถในการอนุมาน ฟานคุณ ทำใต้คนรักไม่สามารกออกนอกลู่นอกทางนโนะมีความรักคุณจะเปลี่ยนเป็นคนมีลักษณะท่าทางอรชรอ่อนแอ้น ทเงือนไขข้อแรกของการกระทำของคุณคือดึงดูดความสนใจของผู้ชาย ช่น โปรตีน น้ำตาลเตาของผู้ชาย การมีความสังหรณ์ใจดีและความสามารถใน ารฟ้นุมานคือ คุณสมบัติพิเศษของคุณเยใต้เหตุการณ์เช่นนี้คนรักของคุณไม่มีทางออกนอกลู่นอกทางไปได้ i  ห่วงยางแฟซีนำเข้า 1มลนใจในเรื่องของสามี คนรักหรือเพื่อนๆ ตลอดมา พฤติการณ์ วนพ่รืมสร้างให้ความรักของคุณมั่นคงาภมากอย่างคุณมีความเชื่อมั่นในตนเองอย่าซยั๋งเกในแง่ดี ชอบทำในสิ่งซึ่งทำให้ผู้คนรู้สึกสบายใจ ร:แม้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะออกนอกลู่นอกทาง ขอ .” เนื่องจากคุณสันโดษในรัก ฉะนั้นมองจากงงอย่างแรงกล้าทีเดียว

แพยางหงส์

Advertisements

การบริหารหน้าท้องโดย ห่วงยางเล่นน้ำ มีวิธีการ ดังนี้ ตอนที่ 2

วันหยุดนั้นแม้คุณจะใช้มันไปในเวลาเพียง  ห่วงยางสวมคอ 10 กว่าชั่วโมงเท่านัน ก็เป็นช่วงเวลาที่มีค่ามหาศาลทีเดียว ที่จะท่าให้ทังร่างกายและจิตใจได้ พักผ่อน ซึ่งมีผลต่อสภาพ1จิต1ใจ,ที่สด,ใส ไร้ความเครียด มีพลัง มี ความสดชื่น พอที่จะเผชิญความเครียด และพิชิตมันได้เป็นอย่างดี การใช้วันหยุดให้เป็นนั้นคุณจะต้องสนใจเรื่องสุขภาพร่างกายและจิตใจ ของตัวเอง เมื่อคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ คุณก็จะรู้ว่าคุณจะใช้ วันหยุดอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุด ให้ร่างกายได้พักผ่อน ได้เปลี่ยนบรรยา- กาศอย่างแท้จริงที่สุด อย่าลืมใช้วันหยุดของตัวเอง อย่าปล่อยให้มัน ผ่านเลยไปหรืออย่าท่าให้มันเป็นวันที่หนักหนาสาหัสเช่นเดียวกับวัน   ห่วงยางลอยคอ ท่างานทั่วไป ท้าความเครียดที่รบกวนจิตใจของคุณอยู่นั้นเกิดจากการขัด แย้งกับใครก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน’หรือเรื่องส่วนตัวของคุณวิธีแก้ปัญหานี้คุณควรจะนั่งทบทวนอยู่เงียบๆ คนเดียว หรือ ขณะที่นั่งอยู่คนเดียวนั้นสามารถหากระดาษและดินสอมาไค้ก็จะเป็นการดี คุณจะต้องเขียนลงในกระดาษ หรือคิดในใจว่าความขัดแย้งนี้ทำให้คุณ เครียด และเกิดขึ้นจากปัญหาใดเมื่อระบุปัญหาอย่างชื่อสัตย์และชัดเจนกับตัวเอง ไม่เข้าข้าง ตัวเองแล้ว ลองนึกดูซิว่าปัญหานี้ถ้าทำให้เกิดความเข้าใจตรงกันไดโดย อยดินสออไม’ขัดแย้งกันจะเป็นไถ้!ค้ไหมและจะเป็นไถ้!ค้อย่างไรที่จะทำให้เกิดการรอมชอมประนึประนอม ให้มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันโดยไม่ขัดแย้งกันไค้เป็นไถ้!ด!หมที่จะทำให้เกิดการพบกันครึ่งทางเพื่อลดความขัด แย้งที่เป็นปัญหาในใจคุณลงไค้เป็นต้นว่าถ้าคุณทะเลาะกับพื่สาวของคุณจนเกิดความเครียด คุณก็ลองทำตามขั้นตอนที่ได้กล่าวไปแล้ว คอเขียนลงในกระดาษเพื่อ แพยางเป่าลมภาษาอังกฤษ  ที่จะไค้เห็นชัดเจน หรือคิดในใจว่าอะไรคือเรื่องที่ขัดแย้งครั้งนี้ ถ้าคุณ ไค้คำตอบว่าการขัดแย้งครั้งนี้!มใช่เป็นการโต้เถียงกันเมื่อเข้า แต่จริงๆ มีประเด็นขัดแย้งมานานแล้วคือเรื่องการทำงาน พี่สาวของคุณต้องการ ให้คุณไปทำงานที่บริษัทของเธอหรืองานที่เธอแนะนำให้ แต่คุณไม่

แพยางฟลามิงโก้

การบริหารหน้าท้องด้วยห่วงยาเล่นน้ำ

จากการคบหำกับใคร หรือสภาพภายในบ้าน หากทุกอย่างเสมือนเป็น กระแสที่กดดันคุณให้เครียด หงุดหงิด เป็นทุกข์ และเป็นกังวล ขอ ให้คุณผละจากสภาพตรงนั้นด้วยการพาตัวเองไปเที่ยว เปลี่ยนบรรยากาศ ไปค้างบ้านเพื่อน บ้านญาติ หรือวางมือจากงานตรงนั้น พาตัว เองให้พ้นจากสภาพตรงนั้นอย่างน้อยกัก  วัน เพื่อเลี่ยงความ กดดันในสภาพแวดล้อมเช่นนั้น ซึ่งอาจจะทำให้คุณหาทางออกไม่ถูก และยิ่งมีความกดดันเคร่งเครียดยิ่งขึ้นะไฮโดรเจน มีสู การถอยห่างออกมาจากสภาพ แวดล้อมที่ทำให้คุณเครียด อาจทำให้คุณคิดและไตร่ตรอง และค้น พบคำตอบที่ดีที่คุณต้องการอย่างแน่นอน ท้าคุณไม่ใช่หนอนหนังล้อ คุณก็ควรจะลองหาหนังล้อมาอ่า ห่วงยางเล่นน้ำสีชมพู  สักเล่ม’หนึ่ง หนังล้ออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเรื่องชีวิต อาจจะเป็นบทกลอน บทกวี เรื่องสัน หนังสีอแนวจิตวิทยา หรือหนังล้อใดๆ ก็ตามที่คุณ ลองเปิดดูแล้วคิดว่าน่าสนใจ ลองชื้อคิดมือกลับบ้านสักเล่ม การฝ็ก นิสัยให้ตัวเองเป็นคนรักการอ่านจะช่วยให้คุณคลายความเครียดได้อย่าเพิ่งคิดว่ามันเกี่ยวอะไรกัน เมื่อคุณอ่านหนังสือไปได้สัก พัก คุณจะรู้ว่าหนังสือมีความสำคัญอย่างไร คำตอบอยู่ที่ว่าการอ่าน หนังสือไม่ว่าจะเป็นแนวอะไร แต่ละแนว แต่ละเรื่องราวนั้น ล้วนเปิด โลกทัศน์ เปิดนัยน์ตาของคุณให้กว้างขึ้น ทำให้คุณเข้าใจโลก เข้าใจชีวิต และเข้าใจผู้คน ได้ตั้งแต่จุดน้อยๆ แค่บางจุดไปจนมากขึ้น จนคุณ อ่านหนังสือมากขึ้นตามไปด้วย หนังสือแต่ละเล่มอย่างน้อยอาจจุด ประกายความคิดของคุณได้ ไม่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มี ผลต่อการดำรงชีวิตทั้งสินถ้าคุณเก็บมาคิดหรือคุณอาจจะหาหนังสือที่เกี่ยวกับการทำความเข้าใจชีวิต หนัง- สือเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตโดยตรงก็ได้  แพยางเล่นน้ำราคา มีหนังสือมากมายที่เขียนง่าย ไม่ใช้ทฤษฎีซับช้อน เพราะบางครั้งเราเองไม่สามารถที่จะเข้าใจชีวิตได้ ด้วยตัวเอง คนบางคนอาจจะต้องการข้อมูลโดยการอ่านหนังสือเพื่อที่ จะเข้าใจได้ว่า ทำไมเหตุการณ์นั้นจึงต้องเป็นอย่างนั้น ทำไมเราควรจะ ทำอย่างนั้นอย่างนี้ บางครั้งการมีชีวิตก็ต้องใช้คู่มือ เพราะการใช้ชีวิตเครียด ถ้าคุณไม่ต้องการใคร หนังสือ จะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่จะให้ข้อมูลต่างๆ สังสมไว้ในใจคุณ อันจะนำมา ห่วงยางเล่นน้ำพกพา  ใช้ประโยช’น!ด้ในการขจัดความเครียดกรณีต่างๆ ในชีวิตคุณได้อย่าง แน่นอน แแต้องมีสืลปะในการใช้ ดังนั้นเมื่อคุณเกิดปัญหา คุณไม่ควรจะกังวลว่า ทำไมคุณจึงแก้ปัญหาไม่ได้จนกระทั่งเครียด เพราะชีวิตนั้นไม่ง่ายที่จะ ดำเนิน คนเราต้องมีดำแนะนำ มีข้อมูล ต้องมีคนแนะแนว ไม่มีใคร ที่จะไม่มีปัญหา ไม,มีใครที่จะไม่

แพยางฟลามิงโก้

ออกกำลังกายในน้ำช่วยให้ปอดแข็งแรงลดความเครียด ตอนที่ 2

พี่ชายอาตมาสงสัยมากว่ายมบาลอะไรกันไม่เคยเห็นขึ้นมาเมือง มนุษย์เลยจึงพูดขู่ไปว่ายมบาลอะไรจงพูดมาดีๆ นะ อย่าพูดเท็จกับเราเดี๋ยวยมบาล จะเจ็บตัว”พี่ชายของอาตมาเป็นคนหัวไสยศาสตร์อยู่สักหน่อย คือนับถือ ปูเจ้าสมิงพราย เมื่อยมบาลได้ยินดังนั้นก็ยิ่งเพิ่มความโกรธยิ่งขึ้น ทำท่าจะกระโดดถืบพี่ชายของอาตมา แต่ยมบาลกลับนึกได้ว่าถ้าหาก ขืนอยู่ในเมืองมนุษย์อีก คงจะต้องเอาชีวิตพี่ชายของอาตมาไปแน่ เพราะยมบาลคนนี้พูดกับใครไม่มาก  อุปกรณ์เล่นน้ำของเด็ก เลยดัดความรำคาญออกจากร่าง ของอาตมาไป ทิ้งให้ร่างของอาตมานอนสงบดังเดิมอีกส่วนพญายมคนที่นั้งข้างโต๊ะก็มาด้วย เมื่อเห็นดังนั้นก็เข้าสิง ร่างแทนเสียเองแล้วพูดขึ้นว่าเราคือพญายม เมื่อตักคเไที่ฝานไปนั้นยมบาลได้ออกจาก ร่างไปแล้วและจะไม่เข้ามาอีกเราจึงมาเข้าแทน เพราะพระพุทธเจ้า ส่องแสงรัดมีให้เรามาช่วยน้องชายเจ้าเพราะมันยังไม่ถึงที่ตาย’’พี่ชายของอาตมาจึงถามขึ้นทันทีว่า”มาช่วยด้วยเหตุอะไร’’พญายมฉีกเสื้ออาตมาออกมา นำจดหมายลาตายและกล่องยา พิษมาให้ดูทันทีลิพิด แ ทุกคนที่คอยอยู่นั้นตกตะลึงไปตามๆ กันเพราะ’ไม่มี ใครนึกเลยว่าอาตมาจะคิดอย่างนั้นแล้วพญายมก็พูดต่อไปว่า”จงไปตามลุเกๆ หลานๆ มาให้หมด คืนนั้เราจะบอกเรื่อง นรกให้ฟัง เพราะมนุษย์เดี๋ยวนี้สร้างแต่กรรมเลว ทำแต่สิงชั่ว ตกนรก กันมากมายเหลือเกิน ร้อย’วันพันปีเรา!ปได้1ขึ้นมาเมืองมนุษย์ เมื่อเรา มาแล้วก็จะบอกถึงเรื่องการทรมานในเมืองนรกให้ฟังไว้”แล้วพญายมก็ชี้มือไปที่แม่ของอาตมา และบอกว่าให้ไปตามกัน มาให้หมดทุกคนที่อยู่ข้างๆ บ้านนี้ต่อจากนั้นแม่ฃองอาตมาก็ไปตามลูกๆ หลานๆ มาหลายคน (ล้วนวิญญาณอาตมายังคงยืนฟังอยู่นอกบ้านเมื่อทุกคนมากันพร้อมแล้ว พญายมเริ่มอธิบายถึงขุมนรกมืกี่ อย่าง และยังบอกด้วยว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้ทุกคนมืบัญชีอยู่ในเมือง นรกทั้งนั้น เว้นแต่ผู้ที่สำเร็จพระอรหันต์เท่านั้นไม่มืบัญชี ใครจะลร้าง บุญบาปอย่างไรนั้นสามารถรู้ได้ด้วยหูทิพย์ตาทิพย์พอพญายมพูดมาถึงตรงนี้ พี่ชายของอาตมาชักจะลนใจใน เรื่องบัญชีเลยถามพญายมว่า”ในบัญชีของผมมือะไรบ้าง ”พญายมก็ใช้พวกทั้งลี่ไปเอาบัญชีพี่ชายมาให้ดู ซึ่งพญายมก็ ได้บอกบัญชีของพี่ชายตั้งแต่อายุ  10 ปีจนถึง 35 ปีว่ามือะไรบ้างแม้พีซายของอาตมาจะยิงลิงค่างและหมูในปาก็ปรากฏในบัญชีหมดได้ สระน้ำเด็ก นำเข้าทำบุญกี่อย่างก็จดไว้หมดเช่นเดียวกัน ไม่คลาดเคลื่อนอะไรเลยแม้แต่ นิดเดียวพี่ชายของอาตมาได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกกลัวมาก (ถ้าหากว่าญาติโยมอยากจะรู้ความจริง เรื่องนี้เชิญไปถามพี่ชาย ของอาตมาได้คือนายสวาท ณ ตะกั่วทุ่ง อยู่บ้านทุ่งสูง อำ๓ออ่าว ลึก จังหวัดกระบี่ เขาไปสร้างสวนอยู่ที่นั่น วันนั้นที่ได้ประสบเหตุการณ์ ก็เพราะว่าเขาไปชวนอาตมาไปอยู่ด้วยกัน)

สระน้ำเด็ก

องค์ประกอบการสอนการว่ายน้ำ โดยครู เดี่ยว ตอนที่ 2

เมื่อได้แผ่นหนังควายเผือกตายโหงมาขนาดตามต้องการ นำไปตาก แดดให้แห้งพอหมาดๆ ก่อนจะนำมาเขียนอักขระอาคมและยันต์ ซึ่งจะ บริกรรมอาคมประจุลงไปด้วย เพื่อให้แผ่นหนังควายเผือกศักดิ้สิทธิ”และขลัง จึงมักนำไปปลุกเสกอาคมในป่าช้าหรือโบสถ์ ก็จักกลายเป็นหนังควายเสก อาคม ขายสระน้ำเด็ก จะมีการทดสอบความขลังของหนังควายเผือก จากหนังควายเผือก แผ่นใหญ่สามารถที่จะทำให้เป็นแผ่นหนังเล็กๆ ได้ เมื่อเข้าไปอยู่ในท้องของจากนันมาสามอาทิตย์ครบกำหนด สระน้ำเป่าลม  แกกับญาติและเพือนบ้านอุ้ม ไก่ชนตัวเก่งไปสนามไก่ซน ปรากฏว่าไก่ชนของแกตีชนะไก่ชนฝ่ายตรงข้าม ยับเยิน สร้างความเจ็บแค้นใจให้กับเจ้าของไก่ชนและนักพนันที่ลงขันแล้ว ฟายแพ้ไปจากที่ไก,ชนของแกชนะไก่ซนฝ่ายตรงข้ามได้เงินเดิมพ้นติดปลายนวมหมื่นกว่าบาท แกก็เจอดีมีคนปล่อยของคุณไสยดำมาใส่หวังจะฆ่าตายด้วย อาคมมนตร์ดำ แต่เบี้ยแก้ของดีที่พระรูปนั้นให้พร้อมกับสีผึ้งมหาเสน่ห์ ที่แก แขวนไว้บนเอวสันเป็นการเตือนให้รู้ว่า กำลังมีภัยจากไสยดำมาเยือน ทำให้ แกรู้ตัวล่วงหน้าไม่กี่นาที แต่เบี้ยแก้ที่แกพกติดตัวได้สกัดมิให้ไสยดำเข้าตัว ทำให้ไสยดำนั้นแตกละเอียดย่อยยับกลายเป็นผงธุลีไป แกเห็นกับตาจะจะ ด้วยตัวเอง ยิ่งเพิ่มความเชื่อไสยศาสตร์ มากขึ้น ที่แกรอดตายจากไสยดำ มาได้ครั้งนั้น เพราะของขลังเบี้ยแก้มาช่วยไว้ทันแกรอดตายมาได้มาทบทวนดูว่า ใครกันที่ปล่อยของคุณไสยมาหวัง จะฆ่าให้ตายด้วยอาคม แตกนึกไม่ออก และตลอดเวลาแกไม่เคยไปมีเรื่อง และสร้างความไม่พอใจให้กับใครเลย ทวนอดีตไปมาหลายตลบยังค้นหา ปมปริศนาของคนที่ปล่อยไสยดำมาเล่นงานแกไม่ออก จนได้ยินเสียง ห่วงยางคอเด็ก ไก่ซน ที่ขังไว้ในสุ่มขัน จึงนึกขึ้นมาได้จะต้องเป็นใครลักคนในกลุ่มขึ้แพ้ชวนตี ที่ เสียเงินพนันชนไก่แพ้เมื่อครั้งที,ผ่านมา ไปจ้างให้หมอผีหมอไสยศาสตร์ที่เก่งทางไสยดำปล่อยคุณไสยมาเล่นงานหมายจะฆ่าแกตาย เล่นกันหนักถึงขันเอาชีวิตกันเชียวหรือ แกตังคำถามตัวเอง หากจะเอาสิงทีแกคิดไปเล่าให้เพื่อนๆ  สระน้ำแฟนซี นักเล่นไก่ฟังคงจะไม,ละโปรแกรมมมีใครเชื่อแน่ จึงได้แต่เก็บความสงลัยคลางแคลงเอาไว้ในใจคนเดียวมาจนทุกวันนี้เพราะในละแวกนั้นแม้จะไม่มีหมอไสยเวทที่เล่นของคุณไสยมนตร์ดำก็ตาม แต่อาจจะเป็นผู้เรืองอาคมจากหยู่บ้านอื่นต่างถิ่น ที่ฝ่ายแพ้ขี้แพ้ซวนตี

สระน้ำเด็ก

พัฒนาการเด็กสามารถพัฒนาได้ตลอดเวลายังโต

2มช้า…เหยื่อก็อาเจียนขย้อนคายของเก่าในท้องออกมา มีทั้งนํ้าและ ของ คุณไสยที่ถูกปล่อยใส่มากองอยู่ช้างตัว เท่าที่แกมองเห็น มีเสันผมมนุษย์ ยาวและสันหลายเสันตกอ^บนพื้น และสิงที่ลอยออกมาด้วยเป็น กลิ่นเน่า เหม็นสุดๆ จนทุกคนต้องยกมือปิดจหูกพอของคุณไสยมนตร์ดำออกจากตัวเหยื่อ สระน้ำเป่าลมยี่ห้อไหนดี เหยื่อถึงกับหมดแรงนอน หายใจแขม่วเหมือนจะสิ้นลมจนญาติต้องควักเอายาดมจ่อรูจหูกให้เหยื่อดม ตาบอกมิให้ใครหยิบหรือโดนของคุณไสยดังกล่าว ทำเอาทุกคนนั่งหายใจ ไม่ทั่วท้องเกร็งกันไปหมด คนที่กลัวๆ ค่อยๆ ขยับถอยออกมานั่งอยู่ห่างๆ เหมือนจะกลัวของคุณไสยที่กองอยู่บนพื้นจะย้อนเข้าตัว  ห่วงยางเด็ก ของอย่างนี้ไม,เชื่อ อย่าลบหลู่ ระวังตัวเอาไว้นั่นแหละจะปลอดภัย จากนั้นตาได้ใช้มืดหมอลง อาคมเชื่ยเลันผมที,เป็นของคุณไสยมนตร์ดำของหมอไสยศาสตร์คนไหนไม่ อาจรู้ได้ ซึ่งมี’จำนวน,หลายเลัน แต่ละเลันยาวไม่เท่ากัน หูของแกแว่วไต้ยิน ตาพูดขึ้นลอยๆ ว่า“น่าจะเป็นเสันผมผี’ตายโหง..ตาไม่รีรอให้เสืยเวลา รีบเขี่ยเลันผมอาถรรพณ์นั้นใส่ลงใบตองสดที่ จัดเตรียมมา แล้วห่อใบนั้นพันด้วยด้ายสายสิญจน์ แกลังเกตเห็นตาทำปาก ฃมุบขมิบ น่าเชื่อว่าจะบริกรรมพระเวทกำกับ เพื่อทำลายอำนาจอาถรรพณ์ ของเลันผมผีตายโหงให้สิ้นฤทธิ้ แล้วเอาห่อใบตองใส่ลงในย่าม บอกกับ ห่วงยางคอฟรี  ญาติของคนป่วยที่โดนของคุณไสยว่าข้าจะเอาเสันผมผีตายโหงไปฝังในปาช้าคืนนี้ ใครจะไปกับข้า”  คำชักชวนของตาที่หาอาสาสมัครไปเป็นเพื่อนในป่าช้าด้วยกันทำเอา ทุกคนมองหน้ากันแล้วหันมามองหน้าตา พร้อมกับส่ายหน้าไปมาเป็นการ ปฏิเสธ ในใจทุกคนคงจะคิดว่าไปตอนกลางวันพอคุยกันได้ แต่นี่จะไปตอน กลางคืน ต่อให้ใจแข็งจิตแข็งแค,ไหนก็ไม่ไป เพราะปาช้ามีแต่ผีเต็มไปหมด เมื่อเห็นทุกคนเงียบ ตาของแกก็ส่ายหัวแล้วหัวเราะในลำคอเบาๆ Premature ventricular contraction,“ข้าลองใจดูว่าใครจะไปด้วยเท่านั้น”ท่ามกลางความโล่งอกโล่งใจ พ่อกับญาติเหยื่อจึงพอจะยิ้มออกมา ได้เมื่อตาของแกพูดทิ้งท้ายผู้เล่าเห็นตาได้ถอนของคุณไสยที่เหยื่อโดนมาเต็มๆ ด้วยตัวเอง แสดง ว่า’ฝืมือตาจะต้องเก,งกว่าฝ่ายตรงข้ามแน่ จึงสามารถถอนคุณไสยออกจาก ตัวของเหยื่อได้นั่นเป็นวิธีเบื้องต้นของการถอนของมนตร์ดำออกจากตัวเหยื่อ ยังมีวิธีแก้มิให้เหยื่อโดนของคุณไสยอีกครั้ง ที่ต้องแก้นั้นเพราะเหยื่อที่โดน  ของเล่นเพิ่มทักษะ ของถูกคุณไสยมนตร์ดำมักจะเป็นคนจิตอ่อนขวัญอ่อน ฉะนั้นตาของแกจึง ต้องทำพิธีถอนแล้วแก้ไปพร้อมๆ กันโดยตาจะปลุกเสกอาคมลงในด้ายสายสิญจน์ เป็นพระเวทอาคม สำหรับป้องกันของคุณไลยมนตร์ดำโดยเฉพาะ ที่แกได้ยินตาบริกรรม พระเวทบทดังกล่าวมีดังนั้-อิติปิจร;สุคะ!โต โลกร!นาโถ อร;ระ:ทังป็ตโตนะ:นิพพะ;นังสิวังระ!วังมะ!อร;อร! สุขง ปิทังมะ;มะ!ฯ

สระน้ำเด็ก

สถาบันวิจัยพบว่าการออกกำลังกายช่วยลดความเครียดให้น้อบลงได้

ความคิดเดียวกันนี้ถูกใช้เพื่อจำบทความที่คุณอ่าน ถ้า คุณต้องการ ขั้นแรกนั้นให้อ่านบทความ แน่นอนว่าจะต้องให้ได้ “ใจความ” สำคัญ เมื่อได้ใจความสำคัญของแต่ละความคิด ให้ เชื่อมคำสำคัญเหล่านั้น และด้วยการริเกฝนของคุณจะทำให้คุณ จำสิ่งที่คุณอ่านได้
วิธีการเดียวกันของการผูกเชื่อมคำหลักลามารถใช้เพื่อ จดจำบทเพลง และบทสคริปต์ละคร แน่นอนในกรณีนี้ปกติจำเป็น ที่จะจำสิงเหล่านี้จากคำต่อคำ  อุปกรณ์ช่วยลดหน้าท้อง  คุณจะต้องอ่านมันบ่อยครั้ง แต่ แนวคิดเที่ยวกับคำสำคัณนี้จะทำให้คุณจดจำได้ง่ายขึ้น
ความจำของคุณสำหรับเรื่องเล่า และเรื่องสั้นจะพัฒนา ขึ้นในทันที หากคุณใช้ระบบคำสำคัญ เพียงแค่คำๆ เดียวจากเรื่อง คำทีเป็นคำเด็ดมักจะดีทีสุด ซึ่งจะทำให้จดจำเรื่องราวทั้งหมด ได้ เมื่อคุณมีคำสำคัญ คุณสามารถผูกเชื่อมคำแต่ละคำเพื่อจ
ในตอนแรกคุณอาจใช้รายการที่ประกอบด้วยสอง หรือสามคำสำคัญสำหรับบางความคิด รายการของคำสำคัญ จะมีคำสำคัญมากเท่าใดก็ได้เท่าที่คุณต้องการ เพื่อที่คุณนั้นจะ สามารถจำได้ตลอดทั้งคำพูด ถ้าคุณใช้ความคิดนี้ จำนวนของคำ สำคัญจำเป็นจะต้องน้อยที่ลุด และสำคัญที่สุด แน่ใจได้เลยว่า คุณจะจำสิงที่คุณจะพูดได้บออก ดินสอน้ำมันจะนุ่มกว่า มีเนื้อ และนึกได้ในเวลาที่คุณต้องการ เพียง แต่จำไว้ว่า คุณต้องดูแลความคิดเหล่านั้น และที่สำคัญดูแลตัวเอง
โปรดจำไว้ว่าวิธีทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่จะช่วยเหลือความจำที่ แท้จริงของคุณ’“ถ้าคุณจำคำหลัก หรือคำสำคัญได้ เนื้อหาก็ จะตามมาเอง” คุณจะไม่ลืมสิ่งใดที่คุณจำได้แล้ว เพียงแต่คุณ ต้องจำมันก่อน และคุณจะทำเช่นนั้นได้ ถ้าคุณจำความคิดหลัก ของคำพูดของคุณได้ เนื้อหาและรายละเอียดก็จะตามมาอย่าง แน่นอน
ตลอดทั้งความคิดนี้ได้ นั่นจะไม่ยากเกินไปนักในทุกประโยคหรือ ย่อหน้าจะต้องมีหนึ่งคำหรือวลีหนึ่งวลีที่คุณจะต้องนึกถึงตลอด ทั้งความคิดนั้นได้  เชือกกระโดดนักมวย คำหนึ่งคำนั้นหรือวลีหนึ่งวลีนั้น ก็คือ “คำ สำคัญ” ของคุณ
หลังจากที่คุณได้ “คำสำคัญ” ลำหรับความคิดแรกแล้ว ให้หาคำสำคัญของแง่ความคิดถัดไป และต่อไปจนถึงความ คิดสดท้าย เมื่อได้ครบทั้งหมดของคำพุดแล้ว ให้คุณเขียนรายการ ของคำสำคัญที่จะทำให้คุณนึกถึงสิ่งที่คุณต้องการพูดได้ ถ้าคุณ อยากจะเก็บรายการนี้เอาไว้ดูตอนที่คุณต้องพูดก็ย่อมทำได้ แต่คุณ อาจใช้วิธีผูกเชื่อมที่คุณได้เรียนเมาอย่างดีแล้วก็ได้ เพราะคุณ ลามารถเชื่อมคำสำคัญของคุณเช้าด้วยถันได้อย่างไม่ยาก และคุณ ก็ขว้างกระดาษแผ่นที่คุณจดคำสำคัญนั้นทิ้งไปได้เลย
แต่ลำหรับบางคนที่ไม1ค่อยจะมั่นใจ?าบการจดลงบน กระดาษ วิธีการผูกเชื่อมก็สามารถช่วยคุณได้อย่างง่ายดาย ถ้า คุณปรารถนาที่จะจำคำพูดความคิดตั้งแต่แรกถึงสุดท้าย คุณควร ที่จะสร้างมันให้เป็นไปตามลำดับ จึงเป็นเหตุผลที่คุณต้องใช้วิธี ผูกเชื่อมในการช่วยจดจำ
เพราะฉะนั้นคุณควรทำดังนี้  เชือกกระโดดน้ำหนักเบา ขั้นแรก เชียนหรืออ่านคำพูด ทั้งหมดออกมา เมื่อคุณพอใจกับมันแล้วอ่านอีกครั้ง หรือลองครั้ง เพื่อให้ได้ “ใจความ’’ ของมัน แล้วนำกระดาษมาเพื่อเขียน ‘’คำ สำคัณ” ของคุณที่จะทำให้คุณนึกถึงคำพูดได้
อ่านความคิดแรกของคำพูด มันควรจะประกอบด้วย ประโยคหนึ่งหรือสองประโยคหรือมากกว่านั้น แล้วเลือกคำหนี้ง หรอวลีหนึ่งจากประโยคเหล่านี้ที่คุณคิดว่าจะทำให้คุณนึกถึง

เชือกกระโดด